1.  Dijagnostičko elektrofiziološko ispitivanje

Pregled se obavlja u lokalnoj anesteziji, tako što se anestetik ubrizga u desnu preponu. Nakon davanja anestetika, vrši se punkcija bedrene vene, i plasiraju se dve tanke plastične cevčice kroz koje se neometano i bezbolno do srca mogu uvoditi i izvoditi kateteri.

U toku pregleda se najčešće koriste dva katetera, mada su ponekad, u zavisnosti od vrste poremećaja ritma neophodna tri ili najviše četiri katetera. Kateteri su napravljeni od posebne plastične materije, na njihovom vrhu se nalaze manji metalni prstenovi koji služe za uspostavljanje direktnog kontakta sa unutrašnjošću srčanih šupljina. Kateteri se pod kontrolom rendgena uvode do srčanih šupljina što je za bolesnika potpuno bezbedno. Uz pomoć katetera se registruju električni signali unutrašnjosti srca sa različitih pozicija. Ovi signali se memorišu i analiziraju na posebnom kompjuterskom sistemu. Analiza ovih signala omogućava uvid u postojanje poremećaja u stvaranju ili sprovođenju srčanog električnog impulsa.

Zatim se uz pomoć elektrostimulatora srce stimuliše električnim impulsima niske jačine koji su za bolesnika bezbolni. Na taj način se mogu oponašati različiti prirodni srčani ritmovi, moguće je isprovocirati tahikardije, koje bolesnik ima van bolnice, što omogućava postavljanje tačne dijagnoze.

Na kraju se kateteri izvedu iz srca i vene, i ubodna rana se zatvori kompresionim zavojem. Neophodno je da bolesnik posle pregleda ostane u ležećem položaju, ne savijajući nogu iz koje je rađena procedura. Procedura obično traje oko 30 minuta.

2. Radiofrekventna kateterska ablacija

Radiofrekventna kateterska ablacija je metoda lečenja poremećaja srčanog ritma– najčešće tahikardija odnosno ubrzanog srčanog rada. U toku elektrofiziološkog pregleda moguće je otkriti uzrok tahikardije, koji često predstavlja deo srčanog tkiva – mišićni snopić. Ovaj deo srčanog tkiva, „odgovoran“ za nastanak tahikardije, tokom ablacije se uništava zagrevanjem do temperature oko 50-60 ⁰C.

To je moguće tako što se posebno napravljen kateter uvodi u srčanu šupljinu i vrh katetera prislanja na mesto odgovorno za tahikardiju. Zatim se, kroz kateter pušta struja visoke frekvencije produkovana specijalnim generatorom. Aplikacija, propuštanje struje, traje oko 60 sekundi u proseku, nakon čega se proveravaju učinjeni efekti. U slučaju da lekar nije zadovoljan efektom, odnosno da ciljna zona srčanog tkiva nije u potpunosti neutralisana, aplikacija struje se ponavlja dok rezultat ne bude zadovoljavajući. Propuštanje struje kroz kateter i dalje kroz srčano tkivo kod najvećeg broja bolesnika nije bolno, ili u najgorem slučaju, stvara lak osećaj pritiska iza grudne kosti. Samo u retkim slučajevima aplikacija električne energije može biti bolna; u tim slučajevima bolesniku dajemo sredstvo za umanjenje bolova (analgo-sedacija), što čitavu proceduru opet čini lako podnošljivom. Procedura obično traje  najduže 120-180 minuta, kod jednostavijih stanja nekad i kraće od 60 minuta, jako retko do 240 minuta. Godišnje se u našem Institutu uradi više od 500 procedura.

3. Kriobalon-kateterska ablacija

Kriobalon-kateterska ablacija je tehnologija zasnovana na posebnom balonu koji uništava tkivo odgovorno za nastavak aritmije (atrijalne fibrilacije) upotrebom hlađenja (umesto upotrebe toplote kao kod klasičnih radiofrekventnih ablacija). Ova tehnologija omogućava bolje prijanjanje katetera uz tkivo, omogućavajući veću stabilnost na željenom mestu. Temperature koje se postižu spuštaju se do -50⁰C. Značajna prednost metode je mogućnost provere željene pozicije upotrebom radioskopije sa kontrastom.  Osnovni „nedostatak“ metode je što nisu svi bolesnici sa atrijalnom fibrilacijom dobri kandidati za primenu ove metode, tj. rezultati kod takvih bolesnika su slabiji nego prilikom upotrebe klasične radiofrekventne ablacije.
Kriobalon-kateterska ablacija predstavlja relativno novu metodu. Sama procedura traje karaće od klasične radiofrekventne ablacije i komfornija je kako za bolesnika tako i za medicinski tim koji je izvodi. Procedura obično traje do 90 minuta. Godišnje se u našem Institutu uradi 70 procedura.

4. Elektrokardioverzija

Predstavlja proceduru za lečenje bolesnika sa izuzetno brzim i nepravilnim srčanim ritmom (najčešće bolesnici sa atrijalnom fibrilacijom i atrijalnim flaterom).  Elektrokardioverzija zapravo označava  prekidanje tahikardije električnim šokovima preko elektroda postavljenih na grudni koš. Izvodi se uz praćenje vitalnih funkcija (puls, pritisak, nivo kiseonika u krvi). Bolesnik se najpre uvodi u kratkotraju anesteziju, tako da je procedura za bolesnika bezbolna i uopšte je se ne seća. Sam elektrošok traje nekoliko delova sekundi, dok buđenje iz anestezije traje oko 10 minuta.