1. Ugradnja antibradikardnog pejsmejkera (trajnog vodiča srčanog ritma)

Danas se pejsmejker smatra jednom od tehnološki najsavršenijih proteza. Koriste se kod bolesnika čiji sprovodni sistem srca stvora ili sprovedi srčane impulse nedovoljnom frekvencom. Generator (baterija) pejsmejkera proizvodi električne impulse, koji se prenose do srca putem elektrode i može povećati frekvenciju rada srca na odgovarajući nivo. Moderni pejsmejkeri zahvaljujući visokoefikasnom izvoru energije baterije mogu trajati i preko 10 godina.
Generator pejsmejkera se implantira (ugrađuje) potkožno u pektoralnu regiju (ispod ključne kosti), češće sa leve strane, kroz mali rez u koži. Kroz pogodnu venu plasira se elektroda koja se adekvatno pozicionira u desnu komoru ili desnu pretkomoru (ili obe srčane šupljine), a zatim se spoji sa generatorom. Ova procedura se izvodi najčešće u lokalnoj anesteziji, a drugi dan od intervencije bolesnik ide kući. Procedura obično traje oko 40 minuta. Godišnje se u našem Institutu uradi oko 150 procedura.

2. Ugradnja kardioverter defibrilatora (engl. implantable cardioverter defibrilator – ICD)

Kardioverter defibrilator je uređaj sličan klasičnom pejsmejkeru koji se ugrađuje radi detektovanja i prekidanja malignih, po život opasnih poremećaja srčanog ritma. Uređaj ne može sprečiti nastanak opasne aritmije, ali može je prekinuti stimulacijom (anti-tahikardni pejsing ) ili isporukom elektrošokova (kardioverzija, defibrilacija) čime značajno poboljšava preživljavanje kod ovih bolesnika.
Ugradnja kardioverter defibrilatora se izvodi u lokalnoj anesteziji ili dubokoj sedaciji, a moguće je, mada se retko izvodi, i potpuno uspavljivanje bolesnika radi testiranja uređaja. Tehnika implantacije ista je kao i kod ugradnje običnog (anti-bradikardnog) pejsmejkera. Procedura traje obično oko sat vremena. Godišnje se u našem Institutu uradi oko 100 procedura.

3. Srčana resinhronizaciona terapija (ugradnja „multisite“ pacemakera)

Ugradnja „multisite” pejsmejkera (CRT-P) primenjuje se kod bolesnika sa srčanom slabošću, odnosno kod onih bolesnika sa srčanom slabošću kod kojih se desna i leva komora ne kontrahuju sinhrono. CRT sistem liči na običan antibradikardni pacemaker, ali osim elektrode za desnu komoru poseduje i elektrodu za levu komoru (koronarni sinus) te pomoću ove dve elektrode poboljšava sinhroniju u radu srca.

Osim dve komorske elektrode može imati i pretkomorsku elektrodu. Ponekad se, može ugraditi i kombinovani sistem „multisite“ pejsmejkera sa mogućnošću defibrilacije (CRT-D). Princip ugradnje je isti kao kod običnog pejsmejkera. Sama ugradnja traje 90-120 minuta. Godišnje se u našem Institutu uradi oko 70 procedura.

4. Ugradnja „loop“ rekordera

„Loop“ rekorder predstavlja mali uređaj (veličine USB-a) koji se ugrađuje potkožno, iznad srca, kroz mali rez levo od grudne kosti. Služi za dugotrajno praćenje srčanog ritma kod bolesnika kod kojih se sumnja na poremećaj srčanog ritma na osnovu simptoma (gubici svesti i vrtoglavice).