Šef: Dr Milan Vuković
Lekari: Prim. dr Slobodan Tomić, Dr Brankica Borzanović, Dr Snežana Dimitrijević, Dr Ivana Šuluburić

Aparat za ehokardiografski pregled

U Odseku za ehokardiografiju radi se:

  • Ehokardiografska preoperativna i intraoperativna procena bolesnika, kao i praćenje nakon operativnih zahvata na srcu
  • Procena bolesnika pogodnih za nehiruško zatvaranje FOA, ASD, VSD-a, DAP-a, u planu je zatvaranje leve aurikule
  • Procena odraslih bolesnika sa urođenim srčanim manama
  • Prospektivno praćenje bolesnika sa oboljenjima od posebnog interesa u okviru prospektivnih studija
  • Edukacija kadrova za ehokardiografiju (bazični i napredni kursevi)

Vrste ehokardiografskih testova:

  • Transtorakalni EHO pregledi (ultrazvučni pregledi srca sondom koja se prislanja na grudni koš, za pregled nije potrebna nikakva priprema)
  • Transezofagealni EHO pregledi sa multiplane sondom (specijalni pregled pomoću savitljive sonde koja se proguta uz lokalnu anesteziju nepca i grla, a kojom se bolje prikazuju pojedine srčane strukture. Radi se samo određenoj grupi bolesnika. Primera radi: raslojavanja zida aorte, kod sumnje na izmenjenu funkciju veštačke valvule, kod sumnje na postojanje defekta pretkomorske pregrade, kod anomalog ulivanja plućnih vena, postojanja fistula, kod sumnje na tromboemboliju pluća ili postojanje tromba, ugruška u levoj pretkomori pre konverzije srčanog ritma)