Šef: Prof. dr Aleksandra Nikolić
Lekari: Prim. dr Slobodan Tomić, Dr Brankica Borzanović, Dr Snežana Dimitrijević, Dr Ljiljana Trkulja, Dr Ivana Šuluburić

Test fizičkim opterećenjem na pokretnoj traci: Test fizičkim opterećenjem treba uraditi u situacijama u kojima se procenjuje ishemija (nedovoljna prokrvljenost srčanog mišića na napor).

Farmakološki testovi: Dipiridamol i Dobutamin, kojim se procenjuje ishemija (nedovoljna prokrvljenost srčanog mišićana napor) odnosno, smanjena prokrvljenost srčanog mišića kod pacijenata kada test fizičkim opeterećenjem nije moguć (kod bolesnika sa oboljenja kuka, donjih ekstremiteta ili nepoznavanje tehnike vožnje bicikla ili hoda po traci). Takođe se radi kod bolesnika kojima je test fizičkim opterećenjem urađen, ali je rezultat nedovoljno jasan.

Indikacija za test može biti i procena na vitalnost, odnosno procena ima li živog tkiva na mestu gde je bio infarkt miokarda (srčani udar) jer od toga zavisi da li bolesniku treba koronarografija.