Ukoliko hirurg proceni da je potrebna hirurška ili endovaskularna intervencija na arterijama, u sklopu pripreme za istu potrebno je uraditi MSCT arteriografiju. To može biti MSCT arkografija za prikaz karotidnih arterija i supraaortičnih grana ili MSCT aortoarteriografija za prikaz aorte i perifernih krvnih sudova. Procedura je bezbedna, kroz obezbeđeni venski put ubacuje se kontrast praćen željenom 3D CT rekonstrukcijom.