Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte (EVAR) predstavlja manje invazivnu intervenciju u odnosu na otvoreni hirurški pristup. Kroz simultane rezove u obe prepone, endovaskularno se implantira stent-graft i time se u potpunosti iz cirkulacije isključuje aneurizmatsko proširenje abdominalne aorte i/ili ilijačnih arterija. Procedura je posebno pogodna kod bolesnika sa visokim rizikom za uvođenje u opštu anesteziju (značajna srčana slabost, teži oblici hronične opstruktivne bolesti pluća…). Bolesnik se otpušta kući nakon samo par dana boravka u bolnici, konci se skidaju 14-og dana nakon intervencije, a termin prve kontrole biće napisan u otpusnoj listi.