Uvođenjem najsavremenije tehnologije, rentgentske “C” ruke u operacionu salu za otvorenu hirurgiju, od 2011. god na našem Institutu sa velikim uspehom se izvode najnovije hibridne procedure. To su procedure koje se sastoje iz kombinovanog otvorenog hirurškog i ednovaskularnog lečenja sa ili bez stentinga u istom aktu. Na ovaj način u mnogome se proširilo indikaciono polje, pri čemu se bolesniku istovremeno može učiniti nekoliko procedura, hiururških i endovaskularnih, u slučaju značajnih aterosklerotskih lezija na više mesta. Pomenute endovaskularne intervencije zbrinjavanja stomačne i grudne aorte (EVAR I TEVAR) takođe se mogu izvesti u hibridnoj sali ukoliko je potrebna još neka dodatna otvorena hirurška intervencija radi revaskularizacije arterija blizu mesta implantacije stent-grafta.