Određene arterijske bolesti je moguće lečiti endovaskularnim metodama, koje su manje invazivne od klasične otvorene hirurgije. U uslovima lokalne anestezije, kroz mala ubodna mesta na arterijama ruku ili nogu pristupa se obolelim arterijama u celom telu. Ciljane arterije se zatim dilatiraju bez ili sa ugradnjom stenta, koji održava prohodnost arterije. Kompresijom ubodnog mesta nakon procedure se sprečava nastanak hematoma i bolesnik odlazi iz bolnice već sledećeg dana posle intervencije.