Endovaskularna reparacija aneurizme torakalne (grudne) aorte (TEVAR) predstavlja manje invazivnu intervenciju u odnosu na otvoreni hirurški pristup. Kroz jedan rez u preponi se endovaskularno implantira stent-graft i time se u potpunosti iz cirkulacije isključuje aneurizmatsko proširenje grudne aorte. Procedura je posebno pogodna u slučaju disekcije aorte, kao i kod bolesnika sa visokim rizikom za uvođenje u opštu anesteziju (značajna srčana slabost, teži oblici hronične opstruktivne bolesti pluća…). Bolesnik se otpušta kući nakon samo par dana boravka u bolnici, konci se skidaju 14-og dana nakon intervencije, a termin prve kontrole biće napisan u otpusnoj listi.