Operacija aneurizme abdominalne (stomačne) aorte se izvodi u uslovima kombinovane, opšte i epiduralne anestezije. Podrazumeva otvaranje trbušne duplje i rekonstrukciju ugradnjom sinteteskog grafta. Bolesnik se otpušta na kućno lečenje 7-og dana od operacije, a konci se skidaju 13 postoperativnog dana. Ukoliko je moguće, operaciju je moguće učiniti i endovaskularnim putem, bez otvaranja trbuha, plasiranjem endoproteze kroz preponske arterije (videti Endovaskularne procedure).