Ukoliko aterosklerotske promene difuzno zahvataju aortu i bedrene arterije radi se aorto-bifemoralni bypass koji podrazumeva ugradnju “Y” proteze koja premošćuje krv iz aorte do preponskih arterija. Ukoliko je proces lokalizovan samo na donjim ekstremitetima radi se samo bypass izmenjenog segmenta ugradnjom sintetskog ili venskog grafta. U obzir dolazi i lokalno uklanjanje aterosklerotskih promena ukoliko ne zahvataju duži segment (endarterektomija, profundoplastika).