U uslovima epiduralne anestezije, kroz dva reza (jedan u preponi, drugi kod skočnog zgloba) odstranjuje se disfunkcionalna glavna površna vena noge. Zatim se kroz pojedinačne minimalne rezove odstranjuju preostale proširene vene. Operativno lečenje se sprovodi istog dana po prijemu, a bolesnik se otpušta na kućno lečenje narednog dana. Konci se skidaju nakon 7-10 dana, uz obavezno nošenje elastičnog zavoja po operaciji.