Aorta je glavni arterijski krvni sud koji sprovodi krv bogatu kiseonikom do organa. Aneurizma aorte je lokalno proširenje zida i najčešće zahvata trbušni deo. Simptomi koji se mogu javiti su pulsiranje ili bol u stomaku. Najveća opasnost preti od pucanje aneurizme, što često ima fatalni ishod. Dijagnoza se postavlja ultrazvučnim pregledom ili MSCT angiografijom, a leči se hirurški ili  endovaskularno.