Hronična bolest vena donjih ekstremiteta je veoma česta pojava i kod starijih i mlađih osoba. Najčešće tegobe su oticanje i bol u nogama nakon dužeg stajanja, ali bolest može i da napreduje do pojave rana – venskih ulceracija. Jedno od urgentnih stanja je i duboka venska tromboza koja se može komplikovati plućnom embolijom. Dijagnostika se postavlja ultrazvučnim putem, a lečenje je hirurško ili konzervativno.