Naš interdisciplinarni tim lekara specijalista radi na dijagnostikovanju, hirurškom i medikamentnom lečenju vaskularnih bolesnika. Cilj nam je da, poštujući savremene trendove lečenja, obezbedimo najbolji mogući tretman bolesnicima koji pate od vaskularnih oboljenja arterija koje ishranjuju mozak, aorte i arterija ekstremiteta.

Na Klinici za vaskularnu hirugiju trenutno je zaposleno 17 doktora, 12 specijalista opšte i vaskularne hirugije, 3 specijaliste interne medicine, 1 specijalizant vaskularne hirurgije i 1 klinički lekar. Direktor Klinike od 1992. god. je Akademik Prof. dr Đorđe Radak. Radno je angažovano 8 hirurga koji su nastavnici Medicinskog fakulteta i to 3 profesora, 1 docent i 3 klinička asistenta na Katedri za Hirugiju, dok je Akademik Prof. dr Đorđe Radak dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Ukupno 12 lekara ima i naučno zvanje, od toga 10 doktora medicinskih nauka i 2 magistra medicinskih nauka. Mladi tim lekara na Klinici za vaskularnu hirugiju, čini kompaktnu celinu i nalazi se u vrhu vaskularne hirurgije u zemlji i zauzima zavidno mesto u svetskoj medicini.

Lekari i ostalo medicinsko osoblje Instituta publikovali su do sada više stotina radova u eminentnim domaćim i stranim časopisima, dok broj referisanih radova na domaćim i inostranim kongresima prelazi više hiljada. Kroz stalno stručno usavršavanje, uključujući kontinuirane studijske boravke u najvećim evropskim i svetskim centrima, Klinika za vaskularnu hirugiju je stvorila timove izvanrednih mladih lekara, sestara i tehničara. U cilju stalne edukacije i razmene iskustava, na Institutu je boravilo više desetina vrhunskih svetskih stručnjaka iz oblasti vaskularne hirurgije.

Na Klinici za vaskularnu hirurgiju se godišnje uradi oko 2000 operacija na arterijskim i venskim krvnim sudovima. Svake godine se uspešno obavi oko 1000 operacija karotidnih arterija, 250 operacija aneurizme abdominalne aorte i oko 150 aortobifemoralnih rekonstrukcija. Sa velikim uspehom se sprovode arterijske rekonstrukcije gornjih i donjih ekstremiteta, kao i operacije venskih varikoziteta. Sa velikim uspehom izvod se i minimalno-invazivne endovaskularne procedure, implantacije stent-grafta aneurizme trbušne i grudne aorte, koje se izvode u saradnji sa interventnim radiolozima Instituta. Poslednjih godina, nakon otvaranja hibridne operacione sale, moguć je istovremeni otvoreni hirurški i endovaskularni tretman oboljenja krvnih sudova, što u mnogome doprinosi proširenju indikacionih polja i mogućnosti istovremenog rešavanja više značajnih suženja ili proširenje krvnih sudova.

Profesionalni odnos, ljubaznost i maksmimalna pažnja bolesnicima, glavne su karakteristike naše Klinike, a sve u cilju što boljeg, savesnijeg i odgovnornijeg lečenja naših bolesnika.