Vaskularna ambulanta našeg Instituta (ambulanta 2 i 3) radi svakim radnim danom. Hirurzi vrše osnovni klinički pregled i uvidom u donesenu dokumentaciju procenjuju stepen bolesti. Merenje pedo-brahijalnih indeksa se takođe vrši na licu mesta. Na kraju pregleda hirurzi donose odluku o daljem načinu lečenja i dogovaraju se sa bolesnicima o terminu naredne kontrole ili prijema za eventualno bolničko lečenje.

Stanja koja se dijagnostikuju i leče na našoj Klinici za vaskularnu hirurgiju su:

  • Suženja na krvnim sudovima vrata
  • Proširenje trbušne aorte i grudne aorte
  • Periferne arterijske bolesti
  • Suženje bubrežnih arterija
  • Proširene vene i venski ulkusi
  • Invazivne dijagnostičke i endovaskularne procedure
  • Nespecifične vaskularne bolesti

Ambulanta pripada Klinici za vaskularnu hirurgiju (ambulanta 2-3)

Ambulanta se bavi prijemom, dijagnostikovanjem i postoperativnim kontrolama vaskularnih bolesnika

Prijem vaskularnih bolesnika za stacionar: 9:00-10:00
Prvi pregledi: 9:00-12:00
Kontrolni pregledi: 12:00-14:00