Strukovna medicinska sestra44
Viša medicinska sestra-tehničar58
Medicinska sestra-tehničar221
Strukovni fizioterapeut2
Viši terapeut9
Fizioterapeutski tehničar4
Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog8
Viši laboratorijski tehničar1
Laboratorijski tehničar6
Strukovni medicinski radiolog5
Viši radiološki tehničar14
Radiološki tehničar2
Viši farmaceut1
Farmaceutski tehničar1
Sanitarno-ekološki tehničar1
Transfuzijski tehničar7