Dokumentacija neophodna za početak pripravničkog staža na IKVB Dedinje:

  • molba Direktoru za obavljanje pripravničkog staža
  • overena fotokopija diplome
  • fotokopija lične karte

Ukoliko pripravnik dolazi iz druge ustanove potrebno je da donese uput iz ustanove u kojoj je prethodno obavio deo pripravničkog staža.

Po isteku pripravničkog staža zdravstveni radnici su dužni da polažu stručni ispit u roku od 12 meseci od dana završetka programa pripravničkog staža.