Snežana Borić – glavna sestra Instituta za kardiovaskularne bolesti
Mirjana Nešović – glavna sestra službe zajedničkih medicinskih poslova
Dalibor Aksić – zamenik koordinatora za akreditaciju Instituta, edukator medicinskih sestara-tehničara
Sonja Nikolić – edukator medicinskih sestara-tehničara

Branka Ilić – glavna sestra Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje
Marija Božović – glavna sestra Klinike za vaskularnu hirurgiju i odgovorna sestra Vaskularnog odeljenja
Svetlana Josifović – glavna sestra Klinike za kardiohirurgiju i odgovorna sestra Odeljenja kardiohirurgije 2
Dragica Tokodi – glavna sestra Klinike za kardiologiju i odgovorna sestra Koronarne jedinice
Velisava Perović – glavna sestra Službe invazivne i interventne kardiovaskularne dijagnostike i terapije
Ljiljana Peković – odgovorna sestra Odeljenja intenzivne nege, odgovorna sestra Odseka kardiohirurške intenzivne nege 2
Biljana Radosavljević – odgovorna sestra Odeljenja kardiohirurgije 1 sa operacionim blokom
Olivera Selaković – odgovorna sestra Odseka vaskularne intenzivne nege
Zorica Selaković – odgovorna sestra Odeljenja anestezije
Jelena Marković – odgovorna sestra Operacionog bloka
Dragan Vićentijević – odgovorni tehničar Odseka za ekstrakorporalnu cirkulaciju
Jelena Vukašinović – odgovorna sestra Odseka kardiohirurške intenzivne nege 1
Goran Mošić – odgovorni tehničar na hemodijalizi
Violeta Marinčić – odgovorna sestra Odseka za produženi tretman rana i izolaciju
Zorica Vasić – odgovorna sestra Odseka za srčanu insuficijenciju i transplantaciju
Zorica Nešković – odgovorna sestra Odeljenja preoperativne pripreme
Violeta Bojić – odgovorna sestra Odeljenja kardiologije
Nataša Ivanović – odgovorna sestra Prijemnog odeljenja
Vesna Milivojević – odgovorna sestra Odeljenja neinvazivne dijagnostike
Dejan Todorović – odgovorni tehničar Odeljenja elektrofiziologije
Saša Radojević – odgovorni tehničar Odeljenja za invazivnu kardiološku dijagnostiku i terapiju
Vladan Jerinić  odgovorni tehničar Laboratorijske službe
Snežana Janković – odgovorni tehničar Službe transfuzije
Vida Borisavljević – odgovorni tehničar Službe fizikalne medicine