Načelnik službe: dr med. Sandra Gajić, specijalista kliničke biohemije

U Laboratorijskoj službi zaposleno je 17 radnika:

  • 1 specijalista kliničke biohemije
  • 1 specijalista medicinske biohemije
  • 1 specijalista imunologije
  • 14 laboratorijskih tehničara i medicinskih sestara

Glavni laboratorijski tehničar: SMLT Vladan Jerinić
Medicinske sestre i laboratorijski tehničari pored srednje stručne spreme imaju i završen V stepen obrazovanja, više od polovine ima Visoku strukovnu školu. Svi imaju licencu.

Sertifikati i međunarodna kontrola kvaliteta rada Službe za laboratorijsku dijagnostiku IKVB Dedinje

  • Hematology 2008-2016 IQAS, Maine, USA
  • Clinical Chemistry 2010-2016 EQAS, Florida, USA
  • Immunochemistry 2009-2016 EQAS, Florida, USA
  • Nacinalna Sequas 2001-2016, Beograd, Srbija