vera-maravic-stojkovicNačelnik službe: Dr sc. med. Vera Maravić-Stojković
vmaravic@ikvbd.com

 

 

 

U Laboratorijskoj službi zaposleno je 17 radnika. Rukovodilac službe je doktor medicinskih nauka, Naučni saradnik Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i specijalista imunolog.

  • 1 specijalista imunologije
  • 2 specijalista medicinske biohemije
  • 14 laboratorijskih tehničara i medicinskih sestara

Glavni laboratorijski tehničar: SMLT Mirjana Gajić
Medicinske sestre i laboratorijski tehničari pored srednje stručne spreme imaju i završen V stepen obrazovanja, više od polovine ima Visoku strukovnu školu. Svi imaju licencu.

Sertifikati i međunarodna kontrola kvaliteta rada Službe za laboratorijsku dijagnostiku IKVB Dedinje

  • Hematology 2008-2016 IQAS, Maine, USA
  • Clinical Chemistry 2010-2016 EQAS, Florida, USA
  • Immunochemistry 2009-2016 EQAS, Florida, USA
  • Nacinalna Sequas 2001-2016, Beograd, Srbija