1. OPIS PROCEDURA KOJE SE RADE U LABORATORIJI

Spisak procedura
Laboratorijska dijagnostika

Hematologija i hematološki aparati

Hematologija

 • kompletna krvna slika
 • sedimentacija
 • mikroskopiranje – leukocitarna formula ručno
 • mikroskopiranje – brojanje retikulocita
 • vreme krvavljenja
 • vreme koagulacije

Beckman Coulter HmX, Florida, USA

Beckman Coulter ACTdiff, Florida, USA

Biohemija i biohemijski aparati

Biohemija

 • glikemija iz kapilarne krvi
 • OGTT
 • glukoza
 • ureja
 • kreatinin
 • mokraćna kiselina
 • hloridi
 • bikarbonati
 • kalijum
 • natrijum
 • kalcijum
 • magnezijum
 • fosfor
 • keratin kinaza (CK)
 • izoenzimi keratin kinaze (CK-MB)
 • albumin
 • proteini
 • ukupni bilirubin
 • direktni bilirubin
 • aspart ataminotransferaza (AST)
 • alanin aminotransferaza (ALT)
 • laktatdehidrogenaza (LDH)
 • alfa-amilaza
 • gama-glutamiltransferaza (GGT)
 • alkalna fosfataza
 • holesterol
 • HDL holesterol
 • LDL holesterol
 • trigliceridi
 • gvožđe (Fe)
 • TIBC
 • holinesteraza
 • C-reaktivni protein
 • sediment urina
 • analiza urina – biohemija
 • kreatinin u urinu
 • natrijum u urinu
 • kalijum u urinu
 • klirens kreatinina izračunavanje
 • stolica na okultno krvavljenje
 • analiza pleuralnog punktata i ascita

Beckman Coulter Synchron DxC600, Florida, USA

Beckman glukometar

Imunologija i imunohemijski aparati

Imunologija

 • Prokalcitonin (PCT)
 • Troponin I (cTnI)
 • TSH
 • FT4
 • IgM
 • IgA
 • IgG
 • C3
 • koncentracija vankomicina

Beckman Coulter Access2, Florida, USA

Kryptor Brahmas, Berlin, Germany

2. OPIS ISPITIVANIH STANJA I PROCEDURA

Ispituju se biološki materijali pacijenata, koji se uzimaju:

 • ambulantno
  • hitne analize
  • redovne analize
 • stacionarno