Načelnik: Dr Borjana Lukić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Lekar:
Dr Sanja Živanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Odgovorni terapeut:
Vida Borisavljević

Fizioterapeuti:

Sonja Brajković
Lidija Babović
Branko Golubović
Bojan Vučinić
Ivana Đukić
Dostana Ivanković
Rade Ilić
Maja Milenković
Svetlana Momčilović
Radmila Novković
Vladan Ostojić
Marija Rupar
Maja Stojiljković

Nakon operativnih intervencija koje se izvode na Institutu Dedinje započinje se rana rehabilitacija koja podrazumeva sprovođenje svih postupaka i mera sa ciljem sprečavanja razvoja komplikacija na organskim sistemima uslovljenih bolešću i mirovanjem u postelji. Plan i program je strogo individualan, doziran i kontrolisan. Protokol rane rehabilitacije obuhvata preoperativnu pripremu i ranu rehabilitaciju u Jedinici intenzivne nege i na Odeljenjima poluintenzivne i opšte nege. U okviru preoperativne pripreme vrši se upoznavanje bolesnika sa vrstama procedura, programom vežbi i značajem saradnje bolesnika sa terapeutom  što pomaže u redukciji stresa i predstavlja značajnu psihološku podršku bolesniku pre intervencije. Rana rehabilitacija započinje prvog postoperativnog dana u jedinici intenzivne nege. Program rehabilitacije obuhvata vežbe disanja, vežbe periferne cirkulacije, aktivne segmentne vežbe, postupnu vertikalizaciju i dozirani hod. Sprovodi se više puta dnevno u skladu sa mogućnostima i potrebama bolesnika, a sve do maksimalno mogućeg osposobljavanja bolesnika. Nakon  završenog hiruškog lečenja vrši se medicinska evaluacija (procena stanja bolesnika) i na osnovu toga daje preporuka o aktivnostima svakodnevnog života i predlaže nastavak lečenja u za to specijalizovanim ustanovama za rehabilitaciju.

Rehabilitacija nakon ovih intervencija ne može da promeni prošlost, ali može značajno da utiče na budućnost ovakvih bolesnika.                                

 Najčešća pitanja bolesnika nakon kardiohiruške operacije:

 1. Koliko dugo moram da ležim na leđima nakon ove operacije?
  6-8 nedelja, to je vreme koje je potrebno da zaraste grudna kost.
 2. Kada mogu da vozim auto?
  Dva meseca nakon operacije, to je vreme koje koje potrebno da gudna kost potpuno zaraste.
 3. Kada mogu da idem na rehabilitaciju, i u koju banju?
  Po stabilizaciji opšteg stanja preporučuje se nastavak rehabilitacije u Niškoj banji ili na Institutu za rehabilitaciju u Beogradu, u okviru od mesec dana nakon operativnog lečenja.
 4. Koliko mogu da šetam nakon operacije?
  Počinje se sa laganim hodom nakon obroka i uzimanja terapije, u najoptimalnijem delu dana: ni previše hladnom ni previše toplom,  sve do granice zamora. Postepeno treba povećavati distancu hoda i pratiti subjektivni osećaj. Penjanje uz stepenice je dozvoljeno, osim ako Vaš lekar nije drugačije preporučio.