Koliko smo danas blizu ideala medicinske sestre i sestrinstva koje je postavila čuvena reformatorka sestrinstva Florens Najtingejl a koji je podrazumevao da medicinsku sestru mora da odlikuje samopožrtvovanje, posvećenost dužnosti i ljubav prema pozivu, ali i hrabrost vojnika i nežnost majke kad je u pitanju osećaj za pacijenta, razboritost i naravno izuzetna obučenost za lečenje i negu. Zato medicinska sestra ne sme nikad pomisliti da je potpuno formirana, jer učenje je njen zadatak koji nema kraja.

Obrazovanje, obrazovanje i obrazovanje, poruka je sa Trećeg kongresa udruženja kardiovaskularnih sestara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji je u prethodna dva dana održan u beogradskom hotelu Holidej In. Organizator tog skupa je Udruženje kardiovaskularnih medicinskih sestara, a pokrovitelj Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”.

Oko 150 lekara, sestara i zdravstvenih tehničara svih profila, iz zdravstvenih centara cele Srbije, kao i gosti iz regiona, razgovarali su u protekla dva dana o izazovima u prevenciji kardiovaskularnih bolesti i zdravstvenoj nezi kardiovaskularanih bolesnika, a predavači na sesijama bili istaknuti medicinski stručnjaci iz velikih zdravstvenih centara u Srbiji i regionu. U okviru kongresnih aktivnosti održan je i kurs o invazivnim koronarnim intervencijama, a za one koji su do sada bivali samo posmatrači invazivnih intervencija, naročito je bilo zanimljiva simulacija koronarografije, a odgovori na “Pitanja koja vas muče vezano za invazivne kardiološke i vaskularne procedure” dala je rasprava na okruglom stolu koji je upravo nosio taj naslov, a čiji moderatori su bili dr Dragana Šarenac i prof. dr Dragan Sagić.

Kongres je otvorio prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta, istakavši da  formula koja određuje šta je neophodno za dobar odnos pacijentu “Tri E”- Emocija, Entuzijazam i Energija mora biti dopunjena i četvrtim  “E”, a to je Ekonomija, jer svi, počev od svake pojedinačne ustanove, do Vlade, moramo sve učiniti da ekonomski ambijent u kojem žive i rade medicinske sestre bude mnogo bolji, kako naše medicinske sestre i tehničari ne bi više zbog egzistencijalnih razloga, pored ovog našeg lepog podneblja, tražili drugo.

-Vaš materijalni položaj mora da se poboljša, jer sestrinski rad je zlata vredan. Bolesti postoje u knjigama, a bolesnici u stvarnosti  koja je u vašim rukama, kao i životi vaših pacijenata. Hvala vam što i pored teških materijalni uslova istrajavate, ne štedite emocije, energiju i entuzijazam kako bi se uz vas naši pacijenti osećali sigurno – rekao je prof. dr Milovan Bojić.

-Sve što radimo je naš zajednički rad. Lekari i medicinske sestre su na istim zadacima koje, jedni bez drugih ne možemo rešavati – rekao je prof. dr Dragan Sagić, čovek koji pitkim jezikom uspeva da objasni i najkomplikovaniju, usko stručnu tematiku.

Prof. dr Sagić, prof. dr Nenad Ilijevski, docent dr Slobodan Mićović, dr Ivana Petrović, dr Dejan Vukajlović, dr Dragana Šarenac, dr Nikola Aleksić, glavna sestra Instituta “Dedinje” Snežana Borić, Mira Ranković, Milenko Gajić, Vaso Terzić, Dragica Tokodi i brojni drugi predavači svojim stručnim izlaganjima učinili su kongres zanimljivim događajem.

Zahvalnice za nesebičan doprinos radu Udruženja kardiovaskularnih sestara i tehničara Srbije dobili su:

Prof. dr Milovan Bojić
Prof. dr Aleksandra Nikolić
Prof. dr Dragan Sagić
Prof. dr Nebojša Tasić
Prof. dr Nenad Ilijevski
dr Dragana Šarenac
dr Slobodan Mićović
dr Dejan Vukajlović
dr Ivana Petrović
dr Nikola Aleksić
Sanja Vučinić
Milanka Lukić
Marina Đorđević
Snežana Borić
Mira Ranković
Dragica Tokodi
Dejan Todorović
Sanja Kablar
Stana Cvetić
Jasna Racić