U dvodnevnu radnu posetu kolegama iz Instituta “Dedinje” stigao je ugledni svetski profesor HEINZ JAKOB, šef kardiotorakalne hirurgije na Univerzitetskoj klinici u Esenu. Uglednog gosta iz Nemačke i njegov najuži tim dočekali su rukovodioci Instituta i brojne kolege. O radu naše kuće, goste je upoznao direktor Instituta prof. dr Milovan Bojić, ističući da će se ime prof. dr Jakoba pridružiti dugačkom spisku najuglednijih svetskih imena kardiovaskularne hirurgije koja su posetila naš Institut, poput Dentona Kulija, Frejžera, Karpantjea…

– Posebno zadovoljstvo je u tome što će naša kuća ovom saradnjom postati bogatija za još jednu novu kardiohiruršku proceduru koja do sada nije izvođena u našem regionu, a koju će uz pomoć prof. Jakoba izvesti naš medicinski stručni tim – istakao  je prof. Bojić.

U svoje i u ime svog tima, ugledni gost, prof. Jakob se zahvalio domaćinima na izuzetno prisnom i iskrenom dočeku, ističući da zna da dolazi u veliku i u kardiohirurškim krugovima, poznatu instituciju.

– Trudiću se  da ispunim sva očekivanja zbog kojih smo i došli u Beogradu, te da nova operativna FET- procedura protekne  uspešno, a da pri tome, timu vaših lekara nesebično prenesemo svoje znanje i iskustvo – rekao je pre ulaska u uperacionu salu prof. dr Jakob.

Tim lekara Instituta “Dedinje”, predvodi kardiohirurg Željko Bojović, koji danas, zajedno sa prof. Jakobom, po prvi put u našem region izvode operaciju FET (Frozen Elephant Trunk),  jednu od najkompleksnijih iz programa aortne hirurgije.

-FET procedura će značiti novi život  za  pacijente sa degenerativnom aneurizmom aorte i aortnog luka, ali i  za hronične i akutne disekcije (cepanja) aorte. Do sada  su se u takvim slučajevima radila dva operativna zahvata sa pauzom od najmanje tri meseca, ovisno od perioda oporavka pacijenta. Ovom  FET tehnikom problem ćemo rešavati samo jednim operativnim zahvatom  koji obećava mnogo bolje rezultate lečenja naših najteže obolelih pacijenata, dajući im novu šansu za život -rekao je, pre ulaska u operacionu salu, naš dr Željko Bojović, prisećajući se da je, dok je bio na edukaciji u Esenu kod prof. Jakoba, oduševljeno shvatio koliki je značaj ove FET-procedure za najteže pacijente sa bolestima i disekcijama aorte i aortnog luka, koliko su značajno bolji rezultati takve operacije, a koliko su ograničavajući rezultati dvoaktne procedure koja je kod nas rađena. Uvođenjem ove nove hibridne procedure koja kombinuje otvoreni pristup srcu sa endovaskularnim tehnikama, napuštamo staru, dramatičnu operativnu metodu koja je, sa  pauzom, morala biti rađena u dva akta i menjamo je daleko uspešnijom procedurom sa samo jednim operativnim zahvatom – objašnjava dr Bojović.

Direktor Instituta je izrazio očekivanje da će ekipa dr Bojovića još ”narasti”, proširiti se, i ovu zahtevnu operaciju uvesti u rutinsku standardnu proceduru institutskog kardiohirurškog programa, koji, na radost naših pacijenata, iz dana u dan raste i potvrđuje da nema zahvata u evropskoj i svetskoj medicini koji doktori u našem Institutu ne mogu izvesti, bez obzira na kompleksnost i zahtevnost, što su i  dokazali, uvodeći u samo ovih poslednjih godinu dana, devet novih procedura  koje do sada nisu rađene u srpskoj medicini, a najčešće ni u našem regionu.