Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije I kategorije „Snaga, pobeda, znanje“

Na Simpozijumu medicinskih sestara-tehničara koji je održan na Zlatiboru od 25.10.2017-29.10.2017. aktivno je participiralo sedmoro kolega iz različitih službi našeg Instituta.

  1. Vida Borisavljević, strukovni fizioterapeut: Rana rehabilitacija pacijenata nakon hirurgije aortnog zalistka
  2. Mirjana Gajić, strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog: Laboratorijska dijagnostika inflamacije kod kardiovaskularnih pacijenata
  3. Vladan Jerinć, strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog: Značaj određivanja biomarkera u koronarnoj jedinici
  4. Aleksandar Nenadović, strukovni medicinski tehničar-anestetičar: Hemodinamski „PICCCO“ monitoring
  5. Snežana Medaković, strukovna medicinska sestra-instrumentar: Infektivna i septična stanja u hirurgiji
  6. Milena Janković, strukovna medicinska sestra-instrumentar: Tehnika instrumentiranja u toku operacije zamene aortnog zalistka
  7. Dalibor Aksić, strukovni medicinski tehničar: Zdravstveno vaspitni rad nakon operacije na srcu

Svi radovi su bili jako kvalitetni, zapaženi i pohvaljeni. Rad Dalibora Aksića je proglašen za najbolji rad na hirurškoj sekciji, samim tim jedan od deset najboljih radova na Simpozijumu.

Tim za edukaciju: Sonja Marković i Dalibor Aksić