NOVE PROCEDURE – DUŽI ŽIVOT

Razvijajući svoje medicinske programe i trudeći se da u korak prati trendove svetske medicine, u ponedeljak, 11.02.2019, u Institututu “Dedinje” biće izvedene dve, u našoj kardiovaskularnoj praksi do sada neprimenjivane procedure lečenja. Primeniće ih naši doktori i medicinsko osoblje, uz podršku iskusnih inostranih stručnjaka, sa zavidnim uspesima u njihovoj primeni, uveliko prihvaćenoj u svetskoj medicini.

Invazivni radiolozi i kardiolozi Instituta  “Dedinje”, pod budnim okom našeg uglednog gosta, profesora Zagrebačkog sveučilišta, dr Vinka Viđaka, koji je proktor-specijalista za aplikaciju aparata koji će tom prilikom biti korišten, izvešće rotacionu aterektomiju, interventnu vaskularnu proceduru koja leči bolesti perifernih arterija. Koliko je to značajno za takve bolesnike, dovoljno je reći da bolest perifernih arterija neretko vodi ka amputaciji nekog od ekstremiteta, a najčešće su opasne po život. Rotaciona ateroktomija je procedura koja će omogućavati “pročišćavanje” kalcifikatima zapušenih perifernih krvnih sudova, posebno kod pacijenata sa veoma izraženim, velikim naslagama, te višestrukim suženjima, kod kojih je, do sada, standardna balon-dilatacija i ugradnja stentova bila ne samo veoma otežana, već često i veoma rizična, skopčana sa mogućim komplikacijama koje ugrožavaju život, kao što je pucanje aorte. Ova rotaciona aterektomija ovakvim, rizičnim pacijentima omogućava bezbednu intervenciju sa ugradnjom stentova na obolelim arterijskim segmentima.

Reč je o primeni posebnog kateterskog sistema sa oštrim sečivom za uklanjanje kalcifikovanih naslaga -plakova, koji uzrokuju suženja naperifernim krvnim sudovima, posebno na površnoj butnoj arteriji. Ovu, do sada kod nas neprimenjivanu proceduru, u saradnji sa profesorom Vinkom Viđakom, izvešće tim lekara u kome su dr Želimir Antonić, Siniša Rusović, Branko Petrović, Vladinir Kovačević na čelu sa prof. dr Draganom Sagićem, upravnikom Službe za invazivnu i interventnu kardiovaskularnu dijagnostiku i terapiju.

Istog dana, mentor timu naših kardiohirurga biće prof. dr Domingos Ramos de Souza, sa klinike Orebro u Švedskoj, sa kojim će  izvesti “no touch” proceduru, koja je u svetu već  potisnula dosadašnji način “uzimanja” i pripremanja vene-safene, kako bi poslužila kao venski graft, odnosno čuveni bajpas kod koronarnih operacija. Rodonačelnik ove metode koja venski graft štiti od bilo kakve trauma prilikom uzimanja i ugradnje, jer se, za razliku od ranije, uzima sa okolnim tkivom, je upravo dr Souza. Po mnogim naučnim mišljenjima uzimanje “gole” vene- safene već u startu je traumatizovalo i to je ozbiljan razlog bržeg propadanja venskog pajpasa. Metoda prof. Souze je uveliko prihvaćena u svetu i ona  “čuva” venu-safenu (koja će poslužiti kao aortokoronarni bajpas) od dodirivanja, a samim tim i od bilo kakvih trauma, čime se produžava njen vek tajanja.

“No touche” tehnika pripreme venskog grafta za bajpas, podrazumeva maksimalnu pažnju u procesu pripreme za operaciju, gde se vena uzima zajedno sa okolnim tkivom, što do sada nije bio slučaj. Time se isključuje bilo kakvo oštećenje, unapređuje njena trajnost, a time i produžava život operisanih pacijenata. Preparacija safenske vene je dr De Souzi donela svetski ugled, a pacijentima sa takvim venskim bajpasom duži život, jer sa okolnim tkivom uzet i sačuvan venski graft, tvrde stručnjaci, na nivou je zdrave grudne arterije i obećava dugoročan rezultat.