Bio je ovo izuzetan dan za Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”. Razvijajući svoje medicinske programe i trudeći se da u korak prati trendove svetske medicine, danas su izvedene dve, u našoj kardiovaskularnoj praksi do sada neprimenjivane procedure lečenja. Izveli su ih naši doktori i medicinsko osoblje, uz podršku  iskusnih inostranih stručnjaka, koji imaju zavidno iskustvo u njihovoj primeni. Tim povodom održana je konferencija za medije, na kojoj su gosti i domaćini predstavili javnosti dve, u srpskoj medicine nove, metode u lečenju kardiovaskularnih bolesnika, koje će im omogućiti duži i kvalitetniji život.

-Ponosam sam na stručne timove Instituta koji sa velikim uspehom pomeraju granice srpske medicine, približavajući je visokim svetskim standardima. U prošloj godini u svoj rad uveli smo osam novih procedura, koje život znače, a u ovoj, evo već dve, dokazujući da nema zahvata u medicini, koje naši lekari sa velikim uspehom ne mogu izvesti – kaže prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta “Dedinje”.

Izražavajući zadovoljstvo što je i ova godina počela uvođenjem novih procedura, doajen srpske kardiologije, akademik, prof. dr Miodrag Ostojić je rekao “da nikad ne zaboravlja poruke čuvenog profesora Nedeljkovića koji je govorio da onaj ko se bavi medicinom, a svake godine u svoj program ne uvede bar dve, tri nove procedure, kao da ništa nije ni radio.”

ROTACIONA ATEREKTOMIJA

Invazivni radiolozi i kardiolozi Instituta “Dedinje”, pod budnim okom uglednog gosta, profesora Zagrebačkog sveučilišta, dr Vinka Viđaka, koji je proktor-specijalista za aplikaciju aparata koji se u ovoj proceduri i koristi, izveli su kod nas prvu rotacionu aterektomiju, interventnu vaskularnu proceduru koja leči bolesti perifernih arterija. Koliko je to značajno za takve bolesnike, dovoljno je reći da bolest perifernih arterija neretko vodi ka amputaciji nekog od ekstremiteta, a najčešće su opasne po život.

-Rotaciona aterektomija je procedura koja će omogućavati “pročišćavanje” zapušenih perifernih krvnih sudova, posebno kod pacijenata sa veoma izraženim, velikim naslagama kalcifikata, te višestrukim suženjima, kod kojih je, do sada, standardna balon-dilatacija i ugradnja stentova bila ne samo veoma otežana, već često i veoma rizična, skopčana sa mogućim komplikacijama koje ugrožavaju život, kao što je pucanje aorte. Ova tehnika rizičnim pacijentima omogućava bezbednu intervenciju sa ugradnjom stentova na obolelim arterijskim segmentima. U današnjoj proceduri kod pacijenta Aleksandra Đurkovića, periferne arterije su “pročišćene” toliko uspešno, da čak nije bila potrebna ugradnja stenta-objašnjava prof. dr Dragan Sagić.

-Zadovoljstvo mi je što sam u prilici da mojim kolegama sa “Dedinja”, sa kojima inače godinama sarađujem, prenesem iskustvo u ovoj izvanrednoj proceduri koja je ogroman iskorak u lečenju periferne arterijske bolesti. Ta bolest u ovim našim delovima Evrope ima 10 do 14 odsto veću učestalost nego, na primer u Velikoj Britaniji. Ova metoda uveliko smanjuje potrebu za operativnim zahvatima, praktično podrazumeva jednodnevno lečenje, a naš pacijent već sutra može poći kući. Za pacijenta je ništa manje značajna činjenica da nakon ovako očišćenih krvnih sudova, značajno se povećava, ne samo dužina života, već i njegov kvalitet-kaže prof. dr Vinko Viđak, koji je do sada izveo oko 100 ovakvih intervencija.

Reč je o primeni posebnog kateterskog sistema sa oštrim sečivom za uklanjanje kalcifikovanih naslaga -plakova, koji uzrokuju suženja na perifernim krvnim sudovima, posebno na površnoj butnoj arteriji. Ovu,do sada kod nas neprimenjivanu proceduru, u saradnji sa profesorom Vinkom Viđakom, izveo je  tim lekara u kome su bili dr Želimir Antonić, dr Siniša Rusović, dr Branko Petrović i dr Vladimir Kovačević, na čelu sa prof. dr Draganom Sagićem, upravnikom Službe za invazivnu i interventnu kardiovaskularnu dijagnostiku i terapiju.

Rotaciona aterektomija se izvodi posebnim kateterima na čijem se vrhu nalaze oštra sečiva koja se mogu prilagođavati dimenzijama krvnog suda. Ta sečiva služe za usitnjavanje, najčešće tvrdih krečnih naslaga na krvnim sudovima. Aparat poput drobilice usitnjava kalcifikate i istovremeno usisava usitnjene naslage da se ne bi raznele i zapušavale arteriju. Drobilica prosto guta nataloženi krečnjak, jer ima oko 70.000 obrtaja u minuti, a taj otpad se izvlači iz krvnog suda u posebnim kesicama za odlaganje.

Procena je, da više od 200 miliona ljudi u svetu pati od periferne arterijske bolesti, a ovako brzo i efikasno lečenje nije samo dobitak za te pacijente, već i za društvo uopšte, jer se smanjuje broj bolničkih dana, smanjuju se troškovi boravka na intenzivnoj nezi, koji bi bili nezaobilazni nakon operacija koje ova nova tehnika uspešno potiskuje i “izbegava”.

“NO TOUCH” TEHNIKA

Istog dana, mentor timu naših kardiohirurga bio je prof. dr Domingos Ramos de Souza, sa klinike Orebro u Švedskoj, sa kojim su novu, “no touch” proceduru radili naši kardiohirurzi dr Aleksandar Milutinović, dr Željko Bojović i dr Slobodan Lokas. Ova, za nas nova procedura ,u svetu je već potisnula dosadašnji način “uzimanja” i pripremanja vene-safene, kako bi poslužila kao venski graft, odnosno čuveni bajpas kod koronarnih operacija. Rodonačelnik ove metode koja venski graft štiti od bilo kakve trauma prilikom uzimanja i ugradnje, jer se, za razliku od ranije, uzima sa okolnim tkivom, je upravo prof. dr Souza.

– Po mnogim naučnim mišljenjima uzimanje “gole” vene- safene već u startu je traumatizovalo i to je ozbiljan razlog bržeg propadanja venskog pajpasa. Metoda prof. Souze je uveliko prihvaćena u svetu i ona “čuva” venu-safenu (koja će poslužiti kao aortokoronarni bajpas) od dodirivanja, a samim tim i od bilo kakvih trauma, čime se produžava njen vek trajanja. Prof. Souza se uz mnogo otpora koji su stizali iz delova stučne javnosti, godinama borio da dokaže da venski graft koji se još uvek u većini koristi kao koronarni bajpas u operacijama na otvorenom srcu, može biti bolji nego se to do sada smatralo, a da na kvalitet grafta i te kako utiče sama tehnika pripremanja grafta. Sa malo entuzijazma, naši hirurzi ovu “no touch” tehniku mogu vrlo lako usvojiti – kaže prof. dr Miodrag Perić, upravnik Klinike za kardiohirurgiju na Institutu “Dedinje”.

“No touche” tehnika pripreme venskog grafta za bajpas, podrazumeva maksimalnu pažnju u procesu pripreme za operaciju, gde se vena uzima zajedno sa okolnim tkivom, što nije bio slučaj. Time se isključuje bilo kakvo oštećenje, unapređuje njena trajnost, a time i produžava život operisanih pacijenata, što je snažan motiv da se ova tehnika na “Dedinju” ozbiljno primeni.

-Ugradnja koronarnog bajpasa je najčešća hirurška metoda u celom svetu, pa je, koliko za pacijenta toliko i za celo društvo izuzetno značajno da se podigne kvalitet trajnosti ove operacije, da se ne bi, posle izvesnog niza godina ponovo radila, što je problem i za pacijenta, a i za ekonomiju i budžet društva. Jer, ovakvih bolesnika je veoma mnogo, to je milionska populacija. Pažljiva, nežna preparacija venskog grafta, njegovo uzimanje sa okolnim tkivom, bez ikakvog dodirivanja venskog zida, garancija je njegove trajnosti – kaže prof. dr Souza, koji je dokazao da takvom ,”nežnom”procedurom reparacije grafta, njegovo preživljavanje može biti i u 90 odsto slučajeva duže od pet do deset godina, dok je preživljavanje pacijenata sa ugrađenim venskim graftom uzetim na standardan način oko 60 odsto.

Preparacija safenske vene je prof.dr Souzi donela svetski ugled, a pacijentima sa takvim venskim bajpasom duži život, jer sa okolnim tkivom uzet i sačuvan venski graft, tvrde stručnjaci, na nivou je zdrave grudne arterije, odnosno arterijskog grafta koji se smatra trajnijim i boljim od venskog i obećava dugoročan rezultat.