Misija

Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje je visokospecijalizovana zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa koja primenom najsavremenijih zdravstvenih tehnologija, vrhunskih znanja i veština našeg osoblja, pružanjem visokokvalitetnih zdravstvenih usluga, uključujući i zavidne rezultate u naučnoistraživačkoj i obrazovnoj delatnosti, zauzima vodeću poziciju u zbrinjavanju kardiovaskularnih bolesti kao prioritetnom zdravstvenom problemu građana Srbije.

Vizija

Razvoj  prostornih  kapaciteta,  edukacija  kadrova  po  najvišim standardima u oblasti kardiovaskularne medicine, uvođenje najsavremenijih zdravstveno-tehnoloških rešenja u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i bezbednosti u zdravstvenoj zaštiti, nauci i obrazovanju obezbediće lidersku poziciju Instituta u prevenciji, dijagnostici i lečenju kardiovaskularnih oboljenja građana Srbije i regiona.

Strateški ciljevi Instituta

  1. Rekonstrukcija postojećeg i dogradnja novog objekta Instituta
  2. Profesionalni razvoj kadrova i povećanje zadovoljstva zaposlenih mogućnostima usavršavanja i zarade
  3. Uvođenje novih zdravstvenih tehnologija i obnavljanje opreme
  4. Stalno unapređenje kvaliteta i bezbednosti zdravstvene zaštite
  5. Unapređenje naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti
  6. Poboljšanje finansijske pozicije ustanove