Novi sadržaji:

•  kompletna ambulantna služba
•  koronarna jedinica sa 8 postelja
•  preko 100 novih postelja od kojih je 24 za intenzivnu negu
•  4 nove kardiohirurške sale
•  proširenje kapaciteta Klinike za Vaskularnu hirurgiju

Proširenjem kapaciteta dobija se:

•  uvećanje broja operacionih zahvata za najmanje 50% u smanjenju liste čekanja
•  uvođenje kompletne hitne službe u domenu kardiovaskularne medicine
•  zbrinjavanje akutnih infarkta
•  uvođenje novih metoda lečenja