KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

  • Specifičnosti instrumentiranja u operativnoj tehnici aortobifemoralnog bajpasa

Planirani datum predavanja 07.09.2018. u 13 časova

Predavač: Snežana Medaković, strukovna med. sestra, instrumentar

Obezbeđen broj poena za slušaoce: 2

 

INTERNA EDUKACIJA

  • Principi primene krvi i derivata u kardiovaskularnoj hirurgiji

Planirani datum predavanja: 14.09.2018. u 13 časova

Predavač: Dr Evgenija Strugarević

 

Tim za edukacijui

Nikolić Sonja, Dalibor Aksić