Danas je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje posetila ekipa kineskih medicinskih eksperata predvođena prof. Pengom.

U iscrpnom razgovoru sa upravom, lekarima i drugim zaposlenim radnicima, razmatrana je epidemiološka situacija na Institutu. Gosti su upoznati sa radom ustanove, načinom prijema kao i merama zaštite od infekcije. Podrobno je analizirana sama epidemija kao i preduzete mere da se ona spreči. Stručnjaci iz Kine upoznati su sa strategijom testiranja svih zaposlenih Instituta koji su bili u kontaktu sa COVID pozitivnim pacijentima. Oni su se pohvalno izrazili o merama koje je Institut na sugestiju struke (infektologa i epidemiologa) preduzeo, smatrajući da su poduzete sve neophodne mere pri prijemu i selekciji pacijenata.

Na direktno pitanje: „Da li su na Institutu poduzete sve potrebne mere?“, prof. Peng  je rekao: “Mislim da je to bila dobra ideja da napravite aktivni skrining svih lekara i sestara koji su bili u kontaktu. Direktor je uradio dobar posao. Iako ste otkrili veliki broj osoblja koje je bilo pozitivno, vi ste to uradili na vreme, tj registrovali ste problem rano. Tako ste sprečili da se ostalo osoblje zarazi. Milsim da je to bilo veoma važno.”

Na sugestiju da imamo problem preopterećenja COVID laboratorija i dugog čekanja rezultata testova, što kasnije produžuje vreme boravka pacijenata u bolnici prof. Peng je rekao: “Srbija je do sada imala ograničen broj testova. Ja ću predložiti zdravstvenim vlastima da tercijarne ustanove, bolnice visoke klase kao što je ova, dobiju svoje laboratorije za COVID i da same testiraju pacijente. To nije tehnički komplikovano, a ubrzalo bi izdavanje rezultata.”

Gosti su pregledali ulaze, operacione i dijagnosticke sale i dali konkretne predloge  da se pojedini putevi i prostori definišu.