Jedan od prvih anesteziologa u našoj zemlji, utemeljivač specijalizacije anesteziologije u celoj bivšoj Jugoslaviji, prof. dr Predrag Lalević preminuo je u 92. godini života. Otišao je čovek sa velikim stručnim, naučnim i stvaralačkim opusom, koji je u našoj medicini ostavio neizbrisiv trag. Ovaj neumorni učitelj je decenijama ugrađivao sebe u uspehe našeg Instituta u kojem je radio i stvarao. Bio je nezamenjivi deo tima koji je još daleke 1995. godine oplemenio srpsku medicinu prvim uspešnim transplatacijama jetre i srca. Naš profa Lalević, kako smo ga zvali, ponosio se ovim transplantacionim podvizima i uživao u radosti pacijenata  koji i danas žive svoje nove živote.

Prof. Lalević će ostati zapamćen kao otac anestezije kod nas. Svoje znanje je nesebično prenosio, a imao ga je napretek. I sam je učio od najboljih vojnih lekara koje su edukovali istaknuti britanski stručnjaci. Usavršavao se u Danskoj, nakon čega je dobio specijalizaciju na čuvenoj američkoj Mejo klinici.

Postao je jedan od osnivač sekcije za anesteziologiju i reanimaciju Srpskog lekarskog društva, a u više navrata i njen predsednik.

Autor je i prve knjige na srpskom jeziku iz oblasti anesteziologije, objavljene još 1979.godine. Obrazovao je čitave generacije anesteziologa i na Fakultetu, ali i kroz organizovanu seminarsku nastavu koja je okupljala mlade doktore, a svoj specijalistički ispit kod prof. Lalevića je polagalo oko 700 lekara sa prostora cele bivše Jugoslavije.

U bogatoj lekarskoj karijeri prof. Lalević je 16 godina proveo kao lični lekar Josipa Broza Tita, o čemu je napisao i knjigu. Od 1964. godine pratio je Maršala na svim njegovim putovanjima diljem sveta, a hroničari će ga spominjati i kao čoveka koji ga je 04. maja 1980. godine u Kliničkom centru u Ljubljani isključio sa aparata koji su bolesnog Tita održavali u životu.

Komemoracija povodom smrti neumornog učitelja održaće se 01.04.2019. u 12 časova, u Klubu Instituta „Dedinje“, a ispraćaj za kremaciju, istog dana u 14 časova na Novom groblju u Beogradu.