Tokom protekle decenije na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ stalno unapređivanje tehnologije kateterske ablacije srčanih aritmija kao da je postalo očekivana i rutinska stvar. Danas je takva ablacija urađena, a potom i javnosti  predstavljena ,uz primenu najsavremenije tehnološke platforme u lečenju pacijenata sa kompleksnim srčanim aritmijama.

-Reč je o najsavremenijem maping – sistemu visoke rezolucije Rhythmia™ koji na najvišem tehnološkom nivou i na savršeno jasan i precizan način ukazuje na lokalitete poremećaja i identifikuje  mehanizme aritmije, skraćuje postupak ablacije plućnih vena i značajno smanjuje broj recidiva. Tu identifikaciju omogućavaju tehnološki visoko razvijeni sistemi za mapiranje i kateteri koji snimaju lokalnu električnu aktivnost srca (elektrogram, EGM), prikazujući je u trodimenzionalnoj slici. U svetskoj kliničkoj praksi 3D elektro-anatomsko mapiranje postalo je standard, a od danas najsavremenija verzija biće i u posedu Instituta “Dedinje”, čiji je ugled u svetu bio presudan da se ovaj internacionalni projekat ugledne američke korporacije Boston Scientific usmeri baš prema Institutu „Dedinje“. Biće to veliki iskorak, jer sadašnji sistemi mapiranja (CARTO, ENSITE…) ograničeni su sporim i nepotpunim mapiranjem aritmije, što limitira visoku uspešnost terapije – rekao je prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta i zahvalio se uglednicima Boston Scientific-a na velikoj donaciji i dobrom osećaju da prepoznaju pravo mesto za uspešnu i dugoročnu saradnju.

Delegaciju ove vrhunske korporacije predvodio je Güenter Zehetgruber koji upravlja biznisima Boston Scientific-a u Jugoistočnoj Evropi i Centralnoj Aziji, a sačinjavali su je Dimitris Chatzis, Batsikas Kimon,Vladimir Milenković, Martin Kopecni i  Vladan Mitrović, direktor firme Vicor d.o.o. koja je distributer Boston Scientific-a za Srbiju.

-Sa Institutom smo nedavno potpisali ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji za aparat Rhytmia, američke firme Boston Scientific, vredan preko 20 miliona dinara. Institut je prvi u regionu dobio vrhunsku opremu za 3D mapiranje srca, koja će dosadašnje izuzetne rezultate na polju elektrofiziologije značajno uznaprediti kako u smislu povećanja brzine i preciznosti u mapiranju srca, tako i u smanjenju recidiva, neizbežnih u elektroziologiji. Naučni radovi koji budu rađeni u Institutu moći će da se oslone na tehnologiju koja predstavlja vrhunac u svom domenu – rekao je Vladan Mitrović, direktor Vicora.

-Planiramo da sa određenim brojem urađenih procedura čijoj brzini i kvalitetu značajno doprinosi „Bostonova“ tehnološka  platforma instalirana u našoj angio-sali, postanemo centar izvrsnosti u oblasti elektrofiziologije u koji će kao u  referentnu ustanovu dolaziti doktori iz drugih zemalja na edukaciju. Kvalitet našeg elektrofiziološkog centra su prepoznali u ovoj velikoj svetskoj kompaniji i upravo našem direktoru danas ponudili da postanemo edukativni centar za doktore iz centralne, istočne i jugoistočne Evrope, severne Afrike i zemalja Zaliva. Ti doktori će uskoro stići na Institut „Dedinje“ gde će u modernom i prestižnom Centru za elektrofiziologiju učiti najsavremenije elektrofiziološke procedure – rekao  je dr Velibor Ristić, nagoveštavajući da je kompanija Boston Scientific najavila nova ulaganja u Institut “Dedinje“, novu opremu. Ovo je dakle samo početak, velike saradnje – rekao je dr Velibor Ristić, koji je danas uradio ablacije uz podršku novog aparata koji precizno ukazuje na izvor aritmije koji treba „napasti“.

-Taj novi nefluoroskopski navigacioni sistem koji je u stanju da automatski stvori elektroanatomske mape velike gustine i visoke rezolucije, omogućiće preciznu rezoluciju mapiranja srčanih aritmija, naročito kod onih složenijih kao što su atrijalna tahikardija (prvenstveno atipični atrijalni flater, recidivi atrijalne fibrilaciju) i ventrikularna tahikardija. Ovaj sistem mapiranja je dizajniran da poboljša brzinu i kliničke rezultate u odnosu na druge sisteme koji nemaju ovu brzu automatizovanu sposobnost mapiranja – kaže dr Velibor Ristić, kardiolog i specijalista elektrofiziologije na „Dedinju“ koji je radeći dva pacijenta sa kompleksnom srčanom aritmijom danas po prvi put u regionu upotrebio novu tehnologiju, presrećan što mu  je RHYTHMIA HDx™ otkrila izvore aritmije i ukazala na  mesta koja treba tretirati.

Dosadašnje studije su pokazale da su korištenjem RHYTHMIA HDx™ maping sistema pacijenti i medicinsko osoblje izloženi znatno manjem zračenju u odnosu na -dosadašnje sisteme.

Veliki svetski elektrofiziološki centri ovu tehnologiju koriste u standardnoj kliničkoj praksi, a u Srbiju i region je evo tek  stigla zahvaljujući saradnji Kompanije Boston Scientific i Instituta „Dedinje“.