Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 19.4.2018. imenovala je prof. dr Milovana M. Bojića za direktora naše ustanove u narednom četvorogodišnjem mandatu. Prof. dr Milovan M. Bojić je po raspisanom redovnom konkursu za direktora Instituta predhodno izabran za direktora na sednici Upravnog odbora našeg Instituta koji je taj predlog prosledio Vladi Republike Srbije radi imenovanja. Pre toga u periodu od 9. oktobra 2017. god. prof. Bojić je bio vršilac dužnosti direktora naše ustanove.