Prof. dr Nebojša Tasić je kandidovan za Predsednika Svetskog udruženja za Vaskularno zdravlje koje okuplja više hiljada lekara posvećenih dijagnostikovanju i lečenju krvnih sudova sa svih 5 kontinenata. Prof. Tasić je jedini kandidat podržan od svih sekcija i izvršnog odbora ovog udruženja.

Biografija Prof. dr Nebojša Tasić        

Obrazovanje:
2006 Doktorska disertacija “Lipidni status i oligoelementi u serumu i  karotidnom plaku različite morfologije”, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

1997 Magistarski rad „Promene kalcijuma u serumu tokom različitih režima unosa soli u bolesnika sa esencijalnom hipertenzijom”, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu

Specijalistički ispit iz interne medicine položio 25.12.1997. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa odličnim uspehom

Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu upisao oktobra 1987. godine, diplomirao 29.10.1992 sa prosečnom ocenom 10,00  (deset) i položenim diplomskim ispitom sa ocenom 10

Prof. dr Nebojša Tasić je

  • Profesor Medicinskog Fakulteta u Beogradu
  • Pomoćnik Direktora IKVB Dedinje za naučno-istraživački rad i Načelnik Sektora za Kardiovaskularna istraživanja IKVB Dedinje
  • Predsednik HISPA-e (Udruženje Centara za Hipertenziju, Prevenciju infarkta i šloga)
  • Predsednik Izvršnog Odbora Lekarske Komore Beograda
  • Član odbora za međunarodnu saradnju Lekarske Komore Srbije
  • Član skupština Lekarske Komore Beograda i Srbije
  • Član UO Gradskog Zavoda za Hitnu Medicinsku Pomoć Beograd

Ranija stručna i naučna iskustva:
20122015.  Načelnik Centra za Hipertenziju IKVB Dedinje
1995-2000. Rukovodilac Centra za transplantaciju organa IKVB Dedinje
1994-2002. Saradnik-ekspert Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO), Kancelarija u Beogradu
2001-2003. Sekretar Odeljenja za transplantaciju Srpskog lekarskog društva
1997-2006. Moderator Evropskog registra za transplantaciju organa (ELTR) za Jugoslaviju

Edukacija:
1995. Edukacija iz Transplantacije jetre i organizacije transplantacije Medicinishe Hochschole Hannover (6 nedelja)
2003. Edukacija iz Transplantacije srca DHZ Berlin (4 nedelje)

Iskustvo kliničkih istraživanja:

20 godina
20 kliničkih studija