Naš istaknuti kardiohirurg dr Ivan Stojanović, postao je vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na predmetu hirurgija. Profesuru dr Stojanoviću dodelilo je Izborno veće tog fakulteta na svojoj sednici održanoj pod kraj marta, rukovođeno impresivnom biografijom dr Stojanovića.

Prof. dr Ivan Stojanović je rođen 26.02.1968. godine u Beogradu, gde je stekao i zvanje doktora medicine sa prosečnom ocenom 9,58 i desetkom za diplomski rad. Među brojnim zvanjima koja poseduje su specijalizacije iz kardiohirurgije i opšte hirurgije i ECFMG sertifikat koji podrazumeva nostrifikovanu diplomu za SAD.

Posle višegodišnjeg usavršavanja u Belgiji i na Univerzitetu u Lovainu gde je spacijalizirao opštu hirurgiju, prof. dr Stojanović se usmerava ka kardiohirurgiji koju uči u Hjustonu, i to u programu najistaknutijih imena svetske kardiohirurgije – čuvenog prof. Dentona Kulija (D.A. Cooley) i  prof. Frejžera (OH Freizer). Najsnažniji utisak na prof. dr Stojanovića, kako je jednom prilikom i sam istakao, ostavio je boravak u Parizu, u čuvenoj bolnici “Žorž Pompidu” kod nenadmašnog prof. dr Alana Karpantjea (Carpantier) koji ga  je 2001. godine uveo u svet rekonstruktivne hirurgije mitralnog  zaliska. Ali, u medicini učenja nikada dosta, pa 2004. ponovo odlazi u Belgiju, pa u francuski Lion, a 2011. godine u Nemačkoj (Hertz Centrum Leipzig) usavršava endoskopsku hirurgiju mitralnog zaliska i ovu savremenu  proceduru “donosi” u Srbiju, gde je  21.decembra 2011. prvi put i primenio u srpskoj medicini. Taj datum ima istorijski značaj, jer je to bila prva endoskopska operacija na otvorenom srcu, ne samo u Srbiji, već u celom regionu.

Bogato je profesionalno iskustvo novoizabranog profesora Stojanovića koji je još 2000-te godine učestvovao u ugradnji prve u svetu, aksijalne pumpe JARVIK 2000, na Texas Heart Institutu u Hjustonu. Dug bi bio spisak svih hirurških poduhvata koje je izveo u svojoj karijeri, na svom Institutu “Dedinje”, gde je  samostalno uradio više od 2000 operacija na otvorenom srcu, uključujući brojne rekonstrukcije mitralnog zaliska, kao što je dugačak spisak naučnih radova i članaka objavljenih u istaknutim svetskim medicinskim publikacijama, časopisima i knjigama.

Profesorsko zvanje dr Ivana Stojanovića značajno ojačava naučnu bazu Instituta “Dedinje” koje je u završnoj fazi svoje ne samo željene, već i po rezultataima rada istinski zaslužene naučne akreditacije.