AFEREZA CRP SMANJUJE OŽILJKE NA MIOKARDU

Nakon što je kao nova medicinska tehnologija dobila zeleno svetlo državnih struktura, pre svega Komisije za nove medicinske tehnologije Ministarstva zdravlja Republike Srbije, na Institutu „Dedinje“  uspešno je urađena Afereza C-reaktivnog proteina kod pacijenta sa akutnim srčanim udarom, a pacijent se posle intervencije odlično oseća.

Nakon Nemačke, gde je obavljena prvi put, stručnjaci Instituta „Dedinje“ na čelu sa akademikom prof. dr Belom Balintom su imali tu čast da budu drugi na svetu koji su aferezu CRP-a  primenili, a koja će  u narednih dva meseca biti uvedena u 40 evropskih zdravstvenih centara.

Povodom izvođenja ove izuzetno značajne procedure, za pacjente sa akutnim srčanim infarktom, na Institutu je održana konferencija za štampu,  na kojoj su javnosti predstavljene prednosti afereze C-reaktivnog proteina.

– S obzirom da se CRP  marker zapaljenja tkiva pokazao kao faktor koji ozbiljno pojačava tkivno oštećenje, dokazano je da je selektivno uklanjanje štetnih materija koje kruže krvnim sudovima (afereza) pa i uklanjanje CRP-a, veoma delotvorno za očuvanje srčanog mišića – istakao je prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta “Dedinje” objašnjavajući da CRP veoma utiče na obim ožiljnih promena na samom srčanom mišiću, stradalom od akutnog srčanog infarkta, a afereza  pomaže da se smanji infarktom oštećena zona srčanog mišića, a time ojača snaga srčane pumpe.

-Ukoliko se afereza CRP-a primeni u prvih 8 do 12 sati nakon akutnog srčanog udara dolazi do značajnog pada koncentracije CRP-a u krvi što je veoma značajno jer dovodi do smanjenja oštećenja srčanog mišića za 40 odsto, a time i do očuvanja srčane pumpe. Ovaj metod obezbeđuje veće preživaljavanje i smanjenje ranih i kasnih komplikacija koje su uzrokovane srčanim udarom – objašnjava akademik Bela Balint koji je vodio proceduru afereze CRP-a, i najavljuje nastavak ove tehnike koji se odnosi na implementaciju matičnih ćelija srca, a sve u cilju da se nakon srčanog udara sačuva miokard.

Aparat  sadrži posebno konstruisan filter kojim se hemijskim putem vrši preuzimanje CRP-a iz krvi i njegovo uklanjanje. Filter je u tesnoj funkcionalnoj vezi sa uređajem za plazmaferezu.

Predstavljajući gosta iz Austrije Antu Čičina Šaina, predstavnika MAC’s Medical Group, koja distribuira aparate poslednje tehnološke generacije, poput ovog za aferezu C-reaktivnog proteina, profesor Bojić je istakao da nas u saradnji sa ovom firmom očekuju velike inovacije koje ćemo izvesti prvi u svetu, a koje će zapravo, biti prirodni nastavak afereze CRP-a, revolucionarnom tehnikom oporavka infarktom stradalog srčanog mišića.

Anto Čičin Šain je ističući značaj smanjenja površine infarktom zahvaćene zone i povećanjem kontraktivne sposobnosti srčane pumpe najavio sprovođenje ideje celog koncepta regenerativne medicine između ostalog i implementacijom matičnih ćelija. Što je površina ožiljnog tkiva manja, a sačuvali smo ga upravo aferezom CRP-a, to je uspeh za implementaciju matičnih ćelija i za regeneraciju srčanog mišića veći – objašnjava Ante Čičić Šain.

Tako je na Institutu „Dedinje“ najavljena velika revolucija u terapiji akutnog srčanog infarkta.