Institut „Dedinje“ dobio je još jednu savremenu „mašinu“. Danas je prof. dr Dragan Sagić, upravnik Službe za invazivnu i interventnu kardiovaskularnu dijagnostiku i terapiju i zvanično stavio u funkciju novi aparat za višeslojnu kompjuterizovanu tomografiju. Novi skener, najsavremeniji u regionu, otvara jedno potpuno novo i drugačije poglavlje u dijagnostici kardiovaskularnih bolesti.

Objašnjavajući brojnim gostima i novinarima karakteristike novog uređaja, prof. Sagić je istakao brojne prednosti koje nova mašina ima u odnosu na prethodnu:

-Ovaj skener za manje od pola sekunde izbacuje 256 slika, dok je stara mašina snimala četiri puta manje preseka. Ali, nije samo reč o broju i brzini snimljenih preseka, već i o kvalitetu slike, preciznosti, a omogućava i da se obavi precizno snimanje srca i arterija i kod pacijenata koji imaju veći broj otkucaja, što na starom aparatu nije bilo moguće, pa novi aparat nudi mnogo šire polje indikacije. Novi skener ne samo da ima usavršene alate za obradu slike i informacija dobijenih u toku snimanja, već bitno smanjuje dozu X-zračenja kojom se opterećuje pacijent, a prilagođavanje doze zračenja se vrši automatski.

Brojne goste, među kojima je bio i veliki broj novinara i snimatelja prof. dr Dragan Sagić je obavestio da će uz skener biti instaliran i server koji omogućava istovremeni rad četiri radiologa, nezavisno od mesta gde se radiolog nalazi, a putem internet veze, što će značiti uvođenje telemedicine u svakodnevni rad, ali i dvadesetčetvoročasovni stručni nadzor, te mogućnost konsultacija sa domaćim i svetskim centrima kardiovaskularne medicine.

Puštajući u rad novi skener prof. dr Dragan Sagić je posebno zahvalio Marku Blagojeviću, jer je upravo Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, na čijem je čelu, uz Vladu Srbije, pomogla da se i skener, a i nedavno u rad puštena najsavremenija angio-sala, ova dva čuda medicinske tehnike, nađu baš na Institutu „Dedinje“. Takva odluka ima debelo opravdanje u činjenici da, zbog izvanrednih rezultata koje postižu lekari i medicinsko osoblje Instituta, najveći broj pacijenata želi da se leči baš u toj zdravstvenoj instituciji.