Hipertenzija, poznata kao „tihi ubica“ je jedan od vodećih uzroka mortaliteta i morbiditeta u savremenom svetu. Putem akutnog i hroničnog oštećenja srca, krvnih sudova, mozga, bubrega i drugih organa odgovorna je za veliki broj neželjenih događaja. Jedan od najvećih problema u terapiji povišenog krvnog pritiska je i rezistentna hipertenzija odnosno pojava kada je, i  pored adekvatnog uzimanja velikog broja lekova, krvni pritisak i dalje povišen.

Jedina invazivna metoda koja je pokazala uspeh u rešavanju ovog problema je procedura renalne denervacije, odnosno „ablacije“ nerava krvnih sudova bubrega, za koje je pokazano da učestvuju u nastanku i održavanju povišenog krvnog pritiska.

Danas, 18.10.2018. godine je kao deo standardnog terapeutskog modaliteta u rešavanju problema efikasnog lečenja hipertenzije, saradnjom Centra za hipertenziju i Centra za invazivnu radiologiju IKVB „Dedinje“, pokrenut program renalne denervacije.

Dr Želimir Antonić, i Prof. dr Nebojša Tasić, Dr Siniša Rusović su, uz svesrdnu pomoć ostalih članova tima, uspešno uradili proceduru i zaokružili program invazivnog lečenja hipertenzije.

Centar za hipertenziju IKVB “Dedinje“ ima razvijen program dijagnostike, lečenja i praćenja bolesnika sa „pravom“ rezistentnom hipertenzijom. Na čelu centra je Mr. sci med Danijela Tasić.