Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” ne gubi vreme u iščekivanju da zabruje građevinske mašine na gradilištu buduće zgrade “Dedinja 2”, već grabi napred, kako bi unapredio i osavremenio i svoje postojeće kapacitete. Svaki iskorak i pacijenti i doktori žudno iščekuju, jer, sve to daje nadu i  otvara mogućnosti armiji onih koji boluju od kardiovaskularnih bolesti, a koji bi da se hospitalizuju baš u našoj kući, da će u njoj, uz  što manje čekanja, naći svoje mesto. Zbog toga je ovaj 29. jun za Institut i njegove pacijente značajan datum: tog dana će biti svečano otvorena nova, najsavremenija angio-sala, koja će zameniti onu u kojoj su se 11 godina, bez predaha radile brojne interventne vaskularne i kardiološke procedure. No, to nije sve: na Institutu traje i montaža najsavremenijeg aparata za višeslojnu kompjuterizovanu tomografiju, popularnog skenera.

-Proizvođač ove izuzetne opreme je renomirani “Filips”. Zahvaljujući izvanrednoj ponudi oni su izborili svoje mesto na “Dedinju”, pa bi se moglo reći da nije “Dedinje” odabralo “Filips”, već je ponuđenim povoljnostima “Filips” odabrao “Dedinje”, znajući da će najbolji promoter njihove visokokvalitetne opreme biti institucija visokog ranga, kakva je upravo naš Institut. Angio-sala je njihov proizvod poslednje generacije i višestruko prevazilazi dosadašnji tehnološki nivo. To je hibridna kateterizaciona sala koja po potrebi može biti konvertovana u operacionu salu, kako za kardiohirurgiju, tako i za vaskularnu hirurgiju, uz korištenje svih vizuelizacionih mogućnosti same angio-sale. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, u salu su inkorporirani svi sistemi koji su do sada, ali ne u toj meri, bili korišćeni kao dodatni aparati, a zahtevali su značajan prostor, smanjujući tako upotrebni komfor za potencijalne hibridne procedure – objašnjava dr Želimir Antonić, načelnik Odseka za neinvazivnu radiološku dijagnostiku na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”.

-Angio-sala je opremljena velikim ekranom dijagonale 147 centimetara, koji se prilagođava proceduri prema željenoj veličini polja, uz integraciju slika i sa drugih dijagnostičkih izvora, a u slučaju ultrazvuka , i u realnom vremenu.

U kućište pacijent-stola su integrisani alati za funkcionalno ispitivanje protoka kroz krvne sudove, kao i za ultrazvučnu vizuelizaciju unutar krvnog suda, što dodatno štedi prostor za hibridnu funkciju sale, a to zapravo znači da se u isto vreme mogu raditi i endovaskularne (kateterske) procedure i otvorena hirurgija. Ti alati podrazumevaju kompletnu kardiovaskularnu dijagnostiku, kako slikovnu, tako i funkcionlnu – kaže dr Antonić i kao izuzetno značajnu stvar naglašava da najnovija tehnologija ove sale značajno smanjuje zračenje, kako pacijenata, tako i operatera, a samim tim produžava i vek trajanja rendgenske cevi.

– U odnosu na prethodnu, nova angio-sala je u skoro svim svojim svojstvima višestruki generacijski tehnološki pomak i jedna je od najsavremenijih u regionu. Instalirana je i  nakon finog usklađivanja svih funkcija i obuke osoblja, prvi pacijent će se u njoj naći 29.juna, kada je predviđeno i svečano otvaranje.

Uskoro i novi skener

Ubrzo će biti zamenjen i stari skener na kojem je obavljeno više od 40.000 kardiovaskularnih dijagnostičkih procedura. U toku je instaliranje novog aparata za višeslojnu kompjuterizovanu tomografiju koji takođe predstavlja višestruki napredak u odnosu na prethodni aparat i po svojim osobinama i savremenosti prednjači u regionu, omogućavajući  snimanje 256 tomografskih slika za 0,28 sekundi.

-Novi skener ne samo da  ima usavršene alate za obradu slike i informacija dobijenih tokom snimanja, već  bitno smanjuje dozu X-zračenja kojom se opterećuju i pacijent, i sam aparat. Softverski paketi značajno poboljšavaju i ubrzavaju obradu važnih kliničkih informacija, skraćujući vreme između snimanja. To će povećati protok i broj dijagnostifikovanih pacijenata u odnosu na dosadašnje mogućnosti – obašnjava dr Želimir Antonić i ističe da je od izuzetne važnosti i činjenica da će server biti instaliran uz aparat, što će omogućiti istovremeni rad četiri radiologa i uvođenje telemedicine udaljenim pristupom, nezavisnim od mesta. Putem internet veze omogućeni su  direktna komunikacija i prenos podataka, pa time i mogućnost konsultacija kako sa domaćim, tako i vodećim svetskim centrima koji se bave kardiovaskularnom medicinom.

Naš sagovornik ističe da kombinacija ova dva nova aparata omogućava uvođenje novih procedura i značajno ih olakšava, te skraćuje vreme od precizne dijagnostike do adekvatne endovaskularne terapije.

-Objasnimo to kroz primer potencijalnog pacijenta sa naglo zapušenom arterijom koja ishranjuje moždano tkivo, kod kojeg se anatomska i patoanatomska dijagnostika mogu uraditi vrlo precizno i u najkraćem mogućem roku. Nakon brze dijagnostike, pacijent se za svega nekoliko minuta može pripremiti za intervenciju otvaranja zapušenog krvnog suda, a sva procedura provesti u angio-sali, bez premeštanja, jer je ona istovremeno i operaciona. Na taj način se pacijent spašava od teškog invaliditeta čije posledice opterećuju pacijenta, ali i društvo u kojem živimo – kaže dr Antonić.