Nastojeći da u duhu savremene medicine miniinvazivnim intervencijama, gde je god to moguće, zamene tešku i agresivnu hirurgiju, u Institutu ,,Dedinje“ su izvedene dve procedure alkoholne septalne ablacije u opstruktivnoj hipertrofičnoj kardiomiopatiji. Nakon intervencija, četrdesetsedmogodišnji Beograđanin i sedamdesetosmogodišnja pacijentkinja iz Vršca se dobro osećaju. Procedure je izveo stručni tim na čelu sa interventnim kardiologom dr Ivanom Ilićem, koji se za ovu intervenciju obučavao  kod čuvenog prof. Lotara Fabera, jednog od najvećih svetskih stručnjaka za alkoholnu septalnu ablaciju. Uz dr Ilića u proceduri su učestvovali dr Dragana Radojičić, dr Stefan Timčić, instrumentarka Katarina Arsenijević, ehotehničar Sanja Vučinić, tehničar Konstantin Biron i medicinska sestra Leposava Vuković.

     

-Ovom procedurom, koja se u Srbiji izvodi samo u Institutu ,,Dedinje”, leči se hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija (HCM) koja je na ovim prostorima do sada tretirana, uglavnom, klasičnom hirurgijom, često praćenom i komplikacijama. Institut ,,Dedinje” je uvek bio nosilac novih metoda i tehnika u lečenju kardiovaskularnih bolesti u Srbiji. Još devedesetih godina prošlog veka profesori Milutin Mirić i Dragan Sagić su na ,,Dedinju” primenjivali ovu metodu po staroj tehnologiji. U međuvremenu, procedura je evoluirala i postala kompleksnija, ali i uspešnija u lečenju ove primarne bolesti srčanog mišića. Ovaj vid hipertrofije miokarda, uzrokovan je mutacijama gena, čiji je loš ishod stvaranje zadebljanja na zidovima srčanih šupljina, a najčešće na mišiću leve komore, što kod pacijenata stvara brojne tegobe – objašnjava ass. dr Ivan Ilić, interventni kardiolog u Institutu ,,Dedinje” i dodaje da od hipertrofične opstruktivne kardiomiopatije  podjednako obolevaju i muškarci i žene i da se ovo genetsko oboljenje srčanog mišića javlja  kod jedne od 500 mladih osoba.

Zadebljanje srčanog mišića može uzrokovati opstrukciju protoka krvi, što ne mora da izazove vidne simptome,  može izazvati blage tegobe kod pacijenta, u vidu povremenih bolova u grudima, osećaj nedostatka vazduha prilikom fizičkog napora ili minimalnog zamaranja. Mnogo ozbiljnije tegobe se javljaju u vidu značajnih poremećaja ritma, pa sve do naprasne srčane smrti.

-Kod pacijenata koji imaju izražene simptome, uprkos primeni lekova, potrebno je smanjiti zadebljanje srčanog mišića, kako bi se otklonile srčane smetnje. Tu redukciju septuma moguće je izvršiti kardiohirurški ili miniinvazivnom metodom, koja u budućnosti treba da odnese prevagu, na radost, pre svega, pacijenata, ali i medicinskog osoblja – kaže dr Ilić, uveren da je alkoholna septalna ablacija (ASA) odlična alternativa hirurgiji, pri čemu je bezbolna  i radi se u lokalnoj anesteziji.

     

-Suština intervencije je, zapravo, remodelovanje zadebljalog dela srčanog mišića, što podrazumeva promene kroz koje on prolazi, kada krvni sud koji ga snabdeva krvlju, doživi infarkt, odnosno kada se zapuši. Kateterski se namerno trajno začepi jedna od grana leve koronarne arterije, koja zadebljali deo mišića snabdeva krvlju i veštački izazove kontrolisani infarkt i to davanjem apsolutnog alkohola na mestima mišićnog zadebljanja. Iako procedura tehnički podseća na uobičajene intervencije na koronarnim arterijama, ciljevi su potpuno suprotni: umesto da se  „otvara“, krvni sud se „zatvara“. Kompleksnost intervencije leži u odabiru prave grane za ablaciju i u adekvatnoj kontroli namerno izazvanog infarkta. Puni efekat intervencije se manifestuje posle šest meseci i to nakon uobičajenih promena na delu srčanog mišića koji je pretrpeo infarkt. Vremenom, taj deo mišića postaje tanji, a eleminisana je i prepreka na mestu izlaska krvi iz leve komore, što smanjuje srčane tegobe kod pacijenata. Rezultati procedure su, u najvećem broju slučajeva dobri, dok je kod malog broja  pacijenata potrebno ponoviti intervenciju – objašnjava dr Ivan Ilić.

Intervencija je bezbedna, sa smrtnošću daleko ispod jedan odsto. Pacijenti u bolnici provode svega 3 do 4 dana, a prvih 48 sati su na monitoringu vitalnih funkcija sa privremenim vodičem srčanog ritma.

-Ovo je dobar put za stvaranje Centra za lečenje hipertrofične opstruktivne kardiomiopatije (HCM), što Institut i planira. Kvalitetno lečenje ove bolesti, prema važećim preporukama, podrazumeva stvaranje Centra izvrsnosti, gde mi želimo da sprovedemo sveobuhvatni dijagnostički i terapijski pristup ovoj bolesti. Ovo uključuje kompletnu dijagnostiku bolesti sa genetskim ispitivanjem, adekvatnu kliničku i funkcionalnu procenu pacijenta sa ergospirometrijom, primenu vizualizacionih tehnika, ultrazvuk i magnetnu rezonancu srca, elektrofiziološko ispitivanje i terapiju u svrhu prevencije naprasne srčane smrti,  a na kraju interventno ili hirurško lečenje ove bolesti – otkiva nam planove ass. dr Ivan Ilić.

Odluka o tome ko će biti ,kandidat“ za izvođenje ove procedure donosi se konzilijarno, na osnovu sveobuhvatnih pregleda. Do sada je uradjeno sedam intervencija, bez ikakvih komplikacija, sa odličnim rezultatom. Nažalost, već sada mnogi pacijenti čekaju na ovu intervenciju, čiju intezivniju primenu je, kao i sve ostalo, usporila korona. Ova kompleksna procedura se oslanja i na  ehokardiografiju i interventnu kardiologiju, a na ,,Dedinju” se polako  formiraju timovi koji će, jednog dana, biti deo Centra za hipertrofičnu kardiomiopatiju. U ovom trenutku, Institut je jedinstvena ustanova u regionu koja može da omogući kompletnu dijagnostiku i lečenje pacijenata sa HCM.