3 mart 2017, IKVB Dedinje

Trećeg marta 2017 godine je u organizaciji odeljenja za elektrofiziologiju, sektora za kardiovaskularna istraživanja Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” i HISPA-e izvršena ugradnja dva “loop recorder-a” i time poboljšana dijagnostika bolesnika sa sinkopom, atrijalnom fibrilacijom i drugim poremećajima ritma. Institut je posetio Prof. dr Helmut Pürerfellner koji je izvršio edukaciju programa dijagnostike poremećaja ritma “Reveal LINQ” monitoring sistemom. Intervenciju su obavili Prof. dr Nebojša Tasić i dr Dejan Vukajlović.