Hvatajući korak sa svetom kad je u pitanju osavremenjavanje opreme neophodne za uspešan rad, na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” uskoro će biti stavljen u funkciju novi aparat za višeslojnu kompjuterizovanu tomografiju. Popularni skener će biti, što bi u našem narodu rekli-čudo od tehnike, koje za 0,28 sekundi “izbacuje” 256 slika, što je četiri puta više nego što je “izlistavao“ prethodni aparat.

Tehničko-tehnološka revolucija u kratkom periodu “proguta svoju decu”, pa je tako prethodni skener instaliran na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” u januaru 2007. godine, istovremeno snimajući 64 tomografska preseka sa razmakom između dva preseka od 0,625 mm, za samo ovih deset godina, vreme dobrano pregazilo. Tada je multidetektorska kompjuterizovana tomografija (u daljem tekstu MDCT), zahvaljujući tom uređaju, otvorila jedno potpuno novo i drugačije poglavlje u dijagnostici kardiovaskularnih bolesti. Dotadašnje konvecionalno invazivno katetersko snimanje krvnih sudova je prevedeno u neinvazivno snimanje koje se može izvoditi i bez ležanja pacijenta u bolnici, ambulantno. Bio je to pionirski poduhvat za širi region, jer su se na neinvazivan način mogli snimiti svi krvni sudovi u organizmu, pa i krvni sudovi srca, koje je pokretni organ. Posle jedanaest godina i nakon 40.000 dijagnostikovanih pacijenata došlo je vreme da se stari skener zameni savršenijim i bezbednijim. U toku je instaliranje novog uređaja za višeslojnu kompjuterizovanu tomografiju. Novi MDCT uređaj pokazuje višestruki napredak u odnosu na prethodni aparat i po svojim osobinama i savremenosti ponovo je jedan od predvodnika tehnološke revolucije u zdravstvu regiona.

-MDCT aparat obavlja snimanje tako što se izvor zračenja i detektor signala okreću oko pacijenta. Broj istovremenih preseka u jednoj takvoj rotaciji, na novom aparatu biće 256 što je četiri puta više od prethodnog. Razmak između dva preseka je 0,625 mm. Brzina rotacije je 0,28 sekundi što je 30 % brže u odnosu na prethodni aparat čija je brzina rotacije bila 0,4 sekunde. Pomenute činjenice su važne jer dozvoljavaju da se obavi precizno snimanje srca i njegovih arterija, čak i pri većim brojevima otkucaja srca, što je dosad bio ograničavajući faktor za precizno snimanje. To je jedna od osobina koja aparatu daje mnogo šire polje indikacije -objašnjava dr Želimir Antonić, načelnik Odseka za neinvazivnu radiološku dijagnostiku IKVB “Dedinje” i dodaje da novi MDCT uređaj, ne samo da ima usavršene alate za obradu slike i informacija dobijenih tokom snimanja, već bitno smanjuje dozu X-zračenja kojom se opterećuju i pacijent, i sam aparat. Prilagođavanje doze zračenja se vrši automatski. Softverski paketi značajno poboljšavaju i ubrzavaju obradu važnih kliničkih informacija, skraćujući vreme između snimanja. To će povećati protok i broj dijagnostifikovanih pacijenata u odnosu na dosadašnje mogućnosti.

Od izuzetne važnosti je činjenica da će uz aparat biti instaliran i server koji omogućava istovremeni rad četiri radiologa nezavisno od mesta gde se radiolog nalazi, a putem internet veze, što predstavlja uvođenje telemedicine u svakodnevni rad i dvadesetčetvorosatni stručni nadzor. Putem internet-veze omogućeni su direktna komunikacija i prenos podataka, pa time i mogućnost konsultacija kako sa domaćim, tako i vodećim svetskim centrima koji se bave kardiovaskularnom medicinom.

Nedavno otvorena angio-sala i skener će  omogućiti uvođenje novih procedura i značajno skratiti vreme od precizne dijagnostike do adekvatne endovaskularne terapije. Objasnimo to kroz primer potencijalnog pacijenta sa naglo zapušenom arterijom koja ishranjuje moždano tkivo, kod kojeg se anatomska i patoanatomska dijagnostika mogu uraditi vrlo precizno i u najkraćem mogućem roku. Nakon brze dijagnostike, pacijent se za svega nekoliko minuta može pripremiti za intervenciju otvaranja zapušenog krvnog suda, u angio-sali koja je u neposrednoj blizini instaliranog MDCT. Na taj način se pacijent spašava od smrtnog ishoda ili teškog invaliditeta čije posledice opterećuju pacijenta, ali i društvo u kojem živimo.