Stalno unapređivanje tehnologije kateterske ablacije srčanih aritmija tokom protekle decenije kao da je postalo očekivana i rutinska stvar. U utorak, 02.07.2019. na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ biće predstavljena nova tehnologija u lečenju pacijenata sa kompleksnim srčanim aritmijama. Reč je o najsavremenijem maping – sistemu visoke rezolucije Rhythmia™ koji na najvišem tehnološkom nivou i na savršeno jasan i precizan način ukazuje na lokalitete poremećaja  i identifikuje  mehanizme aritmije, skraćuje postupak ablacije plućnih vena i značajno smanjuje broj recidiva. Tu identifikaciju omogućavaju tehnološki visoko razvijeni sistemi za mapiranje i kateteri koji snimaju lokalnu električnu aktivnost srca (elektrogram, EGM), prikazujući je u trodimenzionalnoj slici. Danas je 3D elektro-anatomsko mapiranje postalo standard u svetskoj kliničkoj praksi, a od utorka najsavremenija verzija biće i u praksi Instituta “Dedinje”, čiji je ugled u svetu bio presudan da se ovaj internacionalni projekat Boston Scientific-a usmeri baš prema našem Institutu. Biće to veliki iskorak, jer sadašnji sistemi mapiranja (CARTO, ENSITE…) ograničeni su sporim i nepotpunim mapiranjem aritmije što limitira visoku uspešnost terapije.

Institut je nedavno potpisao ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji za aparat Rhytmia, američke firme Boston Scientific, vredan preko 20 miliona dinara. Prvi u regionu je dobio vrhunsku opremu za 3D mapiranje srca, koja će dosadašnje izuzetne rezultate na polju elektrofiziologije značajno uznaprediti kako u smislu povećanja brzine i preciznosti u mapiranju srca, tako i u smanjenju recidiva, neizbežnih u elektroziologiji. Naučni radovi koji budu rađeni u Institutu moćiće da se oslone na tehnologiju koja predstavlja vrhunac u svom domenu.

-Čudo visoke tohnologije – mapping System  i njegov novi „basket“ kateter (IntellaMap Orion™ kateter za mapiranje visoke rezolucije) dobio je odobrenje od FDA (Food & Drug Administration) kao sistem za mapiranje i upotrebu tokom standardnih kliničkih procedura za elektrofiziološku dijagnostiku i terapiju i biće uključen u institutske procedure.

Taj novi nefluoroskopski navigacioni sistem koji je u stanju da automatski stvori elektroanatomske mape velike gustine i visoke rezolucije, omogućiće preciznu rezoluciju mapiranja srčanih aritmija, naročito kod onih složenijih kao što su atrijalna tahikardija (prvenstveno atipični atrijalni flater, recidivi atrijalne fibrilaciju) i ventrikularna tahikardija. Ovaj sistem mapiranja je dizajniran da poboljša brzinu i kliničke rezultate u odnosu na druge sisteme koji nemaju ovu brzu automatizovanu sposobnost mapiranja – kaže dr Velibor Ristić, kardiolog i specijalista elektrofiziologije na „Dedinju“.

Sa  RHYTHMIA HDx™ sistemom moguća je vizualizacija i pejsing sa 200 elektroda. Na stotine tačaka omogućavaju veću jasnoću mehanizma aritmije, a što za cilj ima preciznije aplikacije mesta koja treba tretirati.

Dosadašnje studije su pokazale da su korištenjem  RHYTHMIA HDx™ maping sistema  pacijenti i medicinsko osoblje izloženi znatno manjem zračenju u odnosu na dosadašnje sisteme.

Veliki svetski elektrofiziološki centri koriste u standardnoj kliničkoj praksi, a u Srbiju će stići zahvaljujući saradnji Kompanije Boston Scientifici Instituta „Dedinje“.


The RHYTHMIA HDx sistem za mapiranje sa svojom pratećom opremom je indikovan za katetersko mapiranje srčane pretkomore i komore. Sam sistem omogućava vizualizaciju u realnom vremenu koristeći intrakardijalne katetere kao i prikaz srčanih mapa različitih formata, pri čemu nisu zabeležene bilo kakve kontraindikacije.

RHYTHMIA HDx™ je maping sistem Boston Scientific korporacije, postavlja nove standarde mapiranja u visokoj rezoluciji. Bazira se na tri glavne osobine: gustina, rezolucija i automatizacija. Svaka od ovih karakteristika je od esencijalnog značaja za kreiranje mape visoke rezolucije. Izuzetno brza automatska akvizicija mapa visoke gustine i visoke rezolucije obezbedjuje neuporedivu jasnoću, tako da možete efektivno identifikovati najkompleksnije ablacione mete.

Glavna prednost leži u algoritmima koji omogućavaju da svaki otkucaj od interesa bude prihvaćen i implementiran u mapu i to pri brzini većoj od 1.000 tačaka u minuti. Na taj način ova nova tehnologija Boston Scientific-a  RHYTHMIA HDx™  maping sistem  omogućava jasnoću mape koje ne mogu postići standardne maping tehnologije. Za optimalnu preciznost i efikasnost Boston Scientific koristi katetere sa magnetnim praćenjem, preciznost magnetne navigacije iznosi manje od 1 mm.