Spisak dokumenata i analiza koje je potrebno imati prilikom dolaska u Institut:

1) Uput za bolničko lečenje naslovljen na IKVB Dedinje – Odeljenje za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju (ako je bolesnik iz unutrašnjosti uput mora biti overen od komisije)

Potrebne analize:

2) INR (dan pre dolaska u Institut)

3) Krvna grupa (na posebnom papiru)

4) Krvna slika – kompletna, SE, leukocitna formula

5) Biohemija (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, alkalna fosfataza, CK, CKMB, ALT, AST, LDH, Na, Cl, bikarbonati, holesterol, trigliceridi), sediment urina

6) Bris nosa i grla (samo za bolesnike koji dolaze zbog ugradnje pejsmejkera i kardiovertera!). Bris uraditi 7-10 dana pre prijema u našu Ustanovu. Sa rezultatom brisa javiti se nadležnom doktoru, koji će u slučaju patološke flore u nalazu brisa propisati antibiotik. Nakon terapije ponoviti bris i na zakazan prijem doći samo ako je prisutna normalna flora u brisu nosa i grla.

7) EKG

8) Rtg srca i pluća

U zavisnosti od tipa procedure, neophodne su terapijske izmene pre prijema u Institut.

Za elektrofiziološka ispitivanja i RF ablaciju: tri dana pre prijema obustaviti svu antiaritmijsku terapiju (osim bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom koji dolaze radi RF izolacije plućnih vena i bolesnika za RF ablaciju ventrikularne tahikardije).

Za elektrokardioverziju: ne obustavljati terapiju!

Oralnu antikoagulantnu terapiju (Farin, Sintrom…) obustaviti tri dana pre prijema za sve procedure (osim za elektrokardioverziju). Neophodno je preći na terapiju niskomolekularnim Heparinom koju će Vam ordinirati Vaš kardiolog ili lekar opšte prakse.