Koliko krvi treba da se uzorkuje? Da li ću biti umoran posle vađenja krvi?

Količina krvi koju treba uzeti zavisi od broja analiza koje trebaju da se urade bilo na zahtev lekara ili Vaš lični zahtev. Moderna laboratorijska oprema nam omogućava da većinu analiza uradimo iz minimalne zapremine krvi. Upravo zato, Vi ćete se osećati dobro i nakon vađenja krvi i moći ćete da nastavite sa normalnim dnevnim aktivnostima.

Na koji način vodite računa o otpadu?

Naša laboratorija poštuje striktna pravila uklanjanja otpadnog materijala. Ova pravila obezbeđuju sigurnost u radu i zaštitu životne sredine. Kontaminiran laboratorijski otpad se po posebnim procedurama pakuje i transportuje na za to određeno mesto.

Kako treba da se pripremim pre izvođenja testa? Mogu li da jedem pre testiranja?

Svaki bolesnik zahteva posebne režime u zavisnosti od vrste analiza koje treba da uradi. Za neka laboratorijska ispitivanja krvi neophodna je priprema koja podrazumeva uzimanje uzorka (na prazan stomak) ujutru, 12 sati nakon poslednjeg obroka (preporučuje se lagana večera do 19:20 časova). Ovo je neophodno zato što uzimanje hrane pred vađenje krvi dovodi po porasta koncentracije glukoze, holesterola, lipida, proteina, gvožđa, folne kiseline… Bris grla je analiza koja se radi 2 do 3 sata nakon poslednjeg unošenja hrane ili tečnosti. Za veliki broj analiza nije neophodno uzimanje uzorka na prazan stomak, ali se preporučuje manje masna hrana prethodnog dana i dijetalni jutarnji obrok (jer visok nivo lipida može ometati ili onemogućiti neke laboratorijske analize). Ukoliko niste sigurni kako se pripremiti za vađenje krvi i da li je za Vašu analizu neohodan period gladovanja, slobodno nas kontaktirajte telefonom na 011/3601 674 i 011/3601 673 ili elektronskom poštom.

Za koje analize se preporučuje uzorkovanje u određeno vreme?

Laboratorijske analize za koje je preporučljivo uzorkovanje ujutro:

  • urin (fizičko hemijski pregled sa sedimentom)
  • glukoza i OGTT (nakon perioda gladovanja i noćnog odmora)
  • gvožđe
  • kortizol (velika dnevna varijacija, standard je oko 8:00 ujutro, a drugo određivanje kasnije oko 16:00)