Sa sobom poneti:

  1. Uput za bolničko lečenje (za bolesnike iz unutrašnjosti komisijski overen)
  2. Radiografiju srca i pluća
  3. Laboratorijske analize (KKS, sedimentacija, osnovne biohemijske analize, INR, krvna grupa i RH faktor, sediment urina) ne starije od 15 dana. Laboratoriju je potrebno da proveri nadležni lekar pre dolaska na intervenciju. U slučaju postojanja infekcije prema proceni nadležnog lekara (nestabilnost bolesnika) javiti se na broj telefona 011/3601 605 radi prezakazivanja termina dok se infekcija ne izleči
  4. Kompletnu prethodnu medicinsku dokumentaciju
  5. Ultrazvuk srca (za koronarografiju). Kod prijema za perkutanu koronarnu intervenciju ultrazvuk srca se radi na našem Institutu na dan prijema
  6. Dva dana pred dolazak na zakazanu intervenciju iz terapije isključiti oralnu antikoagulantnu terapiju (Farin, Sintrom, Pradaxu, Eliquis, Xarelto) i javiti se nadležnom lekaru radi eventualnog ordiniranja niskomolekularnog heparina (LMWH) u ta dva dana do prijema u bolnicu
  7. Na dan prijema pre dolaska u bolnicu potrebno je lagano doručkovati i popiti svoju jutarnju terapiju
  8. U bolnicu poneti svoju redovnu terapiju, pidžamu, papuče, pribor za ličnu higijenu, peškir, čašu