Na dan prijema potrebno je da bolesnici predaju zdravstvenu knjižicu u ambulantu broj 3 (između 9:00 i 10:00 ujutru) i da prilože sledeću dokumentaciju:

 • Overen uput za bolničko lečenje
 • Krvnu grupu
 • Kompletnu krvnu sliku
 • Biohemijske analize krvi (Na, K, urea, kreatinin, bilirubin, glukoza, transaminaze, holesterol, trigliceridi)
 • Analize sedimenta krvi
 • INR
 • Biohemijske analize i analize sedimenta urina
 • Mikrobiološke analize krvi (hepatitisi B i C, HIV i sifilis)
 • Nalaz EKG
 • Rendgenski snimak pluća (snimak i opis snimka)
 • Otpusne liste i izvešaje iz ustanova gde se bolesnik prethodno lečio
 • Specijalistički izveštaj od odgovarajućeg specijaliste u slučaju da se bolesnik leči od nekog hroničnog oboljenja

Sve priložene analize ne smeju da budu starije od 15 dana, osim mikrobioloških analiza krvi koje mogu da budu stare do 6 meseci.

Bolesnici treba da ponesu sa sobom pidžamu, papuče, pribor za ličnu higijenu, čašu i slične stvari koje će im biti potrebne u toku boravka u bolnici. Ne preporučujemo nošenje vrednih stvari sa sobom u bolnicu, jer ne garantujemo za bezbednost istih.

Bolesnici koji se primaju u bolnicu zbog dijagnostike ili operativnog lečenja 5 dana pre prijema treba da prestanu da uzimaju antitrombocitne lekove (Aspirin, Cardiopirin, Midol, Andol, Plavix, Antiagrex, Clopidix, Cardogrel, Clopidogrel, Clopigal, Synetra, Zyllt, Duoplavin).

Za bolesnike na Farinu važi isto: 5 dana pred prijem prekinuti upotrebu, a OBAVEZNO uvesti Fraxiparin 0.6/ml/12h s.c. ili drugi niskomolekularni Heparin u navedenoj dozi.

Bolesnici koji su na terapiji lekovima na bazi Metformina (Glucophage, Gluformin, Glufor, Siofor, Tefor, Janumet) 2 dana pre prijema isključiti iz terapije.

Z a bolesnike koji dolaze radi hirurškog lečenja bolesti proširenih vena:

 • dan pre prijema lagana večera
 • na dan prijema bez doručka
 • obavezno skinuti lak za nokte
 • nogu obrijati ili izdepilirati do prepone
 • popiti jutarnju terapiju sa malo vode