Kardiologija (akutni koronarni sindrom):

  • ponedeljak/petak 7:00-19:00
  • dežurni smo 24h: 13.  19.  i  27. maj 2018.

Kardiohirurgija: 16. – 31. maj 2018.