Kardiologija (akutni koronarni sindrom):

  • ponedeljak/petak 7:00-19:00
  • dežurni smo 24h: 1.  7.  15.  21.  i  29. oktobra 2017.

Kardiohirurgija: 16. – 31. oktobra 2017.