Da li je potrebno previjanje rana po otpustu iz bolnice?

Rane nije potrebno previjati po otpustu iz bolnice, osim ako to nije posebno naznačeno u otpusnoj listi. Ukoliko je previjanje neophodno, vrši se od strane medicinskog osoblja. Ne preporučuje se samostalna primena dezinfekcionih sredstava, krema i masti bez konsultacije sa nadležnim hirurgom.

Kada i gde treba da se skinu konci sa postoperativnih rana?

Datum preporučenog skidanja konaca sa rana će biti jasno naznačen u otpusnoj listi. Konci se skidaju u regionalnom zdravstvenom centru ili u Ambulanti vaskularne hirurgije našeg Instituta.

Da li je neophodno pridržavati se posebnog režima ishrane posle operacije?

U neposrednom postoperativnom toku ishranu kontroliše nadležno osoblje Instituta. Dozvoljeno je konzumirati hranu i piće spremljenu van bolnice, ali uz prethodnu dozvolu osoblja. Po otpustu iz bolnice potrebno je pridržavati se umerenog režima ishrane, bez teške hrane i sa dominantno barenim namirnicama i dosta voća i povrća.

Koju terapiju treba uzimati u toku boravka u bolnici?

Lekari ordiniraju odgovarajuću terapiju tokom boravka bolesnika u bolnici. Sve neophodne lekove davaće Vam medicinsko osoblje. Apsolutno je zabranjeno samostalno uzimanje bilo kakvih lekova i terapijskih sredstava.

Da li postoje ograničenja u fizičkoj aktivnosti posle operacije?

Posle operativnog zahvata treba izbegavati težak fizički rad u bilo kom obliku. Savetuje se umerena fizička aktivnost posle svih tipova operacija, kao što je svakodnevna lagana šetnja u trajanju od 45 minuta. Posle određenog vremena (u zavisnosti od tipa operativnog zahvata), uz konsultaciju sa ordinirajućim hirurgom, bolesnik se vraća svakodnevnim fizičkim  i ostalim aktivnostima.

Kada je dozvoljeno vreme posete bolesnicima?

Vreme posete na Odeljenju je svakog dana od 15:00 – 16:00. Zabranjen je ulaz na Odeljenje deci mlađoj od 12 godina i osobama sa infektivnim oboljenjima. Posete bolesnicima u Jedinici intenzivne nege su zabranjene, osim uz posebno dopuštenje lekara.

Kako je moguće informisati se o stanju i toku lečenja bolesnika?

Svakog radnog dana u prepodnevnim časovima moguće je tražiti razgovor sa ordinirajućim lekarom bolesnika radi informisanja o trenutnom stanju bolesnika i o daljem lečenju. Neophodno je prijaviti se na pultu na ulazu u bolnicu i sačekati lekara koji će Vam biti na raspolaganju u skladu sa njegovim/njenim obavezama.